Biosidivalmisteasetus

Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012) koskee biosidivalmisteiden saattamista markkinoille ja niiden käyttöä. Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta organismeilta, kuten tuholaisilta tai bakteereilta, biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden avulla.

Prosessit

 

Image

Yritysten on tehtävä tehoaineen hyväksymistä koskeva hakemus toimittamalla asiaa koskeva asiakirja-aineisto kemikaalivirastoon.
 

Image

Kun tehoaine on ensin hyväksytty, yritysten, jotka haluavat saattaa biosidivalmisteen markkinoille jäsenvaltiossa, on haettava valmisteelle lupaa.
 

 

Image

Yhtiöt voivat pyytää ECHAa todentamaan tehoaineensa teknisen vastaavuuden.
 

Image

Valmistajien ja maahantuojien, jotka eivät osallistu aikaisemman lainsäädännön tarkistusohjelmaan, on toimitettava ECHAlle tietyt tiedot.
 

 

Image

Keskeinen ja uusi näkökohta biosidiasetuksessa on yhteinen velvollisuus jakaa tietoa EU:ssa hyväksytyistä ja luvan saaneista tehoaineista ja valmisteista.
 

Nanomateriaalit ja biosidiasetus

Nanomateriaaleja koskevat säännökset koskevat biosidiasetuksessa määriteltyjen kriteerien mukaisia valmisteita ja aineita. Nämä määritelmät perustuvat komission suositukseen nanomateriaalien määrittelystä.
 
 

Käsitellyt esineet

 
Biosidiasetuksessa määritetään yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella käsiteltyjen esineiden tai biosidivalmisteita tarkoituksellisesti sisältävien esineiden käyttöä koskevat säännöt.
 

Tutkimus ja kehittäminen

Kaikki tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin suoritettavat testit ja kokeet, joissa käytetään muita kuin hyväksyttyjä biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita (joita ei ole hyväksytty), on kirjattava, ja niitä varten voidaan vaatia ilmoitus, jos päästö ympäristöön on mahdollinen.