Toimita rekisteröintiaineistosi

 

Rekisteröintiaineiston pitäisi nyt olla valmiina toimitettavaksi REACH-IT-sovelluksessa. Jos toimitat aineiston ennen huhtikuuta 2018, käsittelyaika on lyhyt ja saat kemikaaliviraston päätöksen rekisteröinnistä kolmen viikon kuluessa tietojen toimittamisesta. Muussa tapauksessa saatat saada päätöksen vasta elokuun 2018 lopulla.

 

Ennen toimitusta

Ennen toimitusta päärekisteröijän ja jäsenrekisteröijien on ilmoittauduttava REACH-IT-sovelluksessa ja ilmoitettava, mihin yhteistoimitukseen ne kuuluvat. Muista tarkastaa, että yrityksen yhteystiedot ovat ajan tasalla REACH-IT-sovelluksessa.

Jos olet päärekisteröijä, jäsenet voivat toimittaa rekisteröintiaineistonsa vasta sitten, kun olet toimittanut omasi. Päärekisteröijän on suositeltavaa toimittaa aineisto ennen huhtikuuta 2018, jotta jäsenrekisteröijille jää riittävästi aikaa toimittaa aineistonsa määräaikaan 31.5.2018 mennessä.

Jos olet jäsenrekisteröijä, osallistu aktiivisesti aineen tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) ja seuraa rekisteröinnin yhteisen osan etenemistä, jotta tiedät, milloin päärekisteröijä toimittaa oman aineistonsa.

Onnistuneen toimituksen vaiheet

Rekisteröinnin voi toimittaa helposti IUCLID-aineistona tai REACH-IT-sovelluksen laatimis- ja toimittamistoiminnon avulla. REACH-IT-sovelluksen ohjattu toiminto ohjeteksteineen antaa vaiheittaiset toimitusohjeet.

Toimituksen jälkeen

Kemikaalivirasto tekee aineistolle useita tarkastuksia ja tiedottaa kaikista vaiheista. Tarkasta REACH-IT-sovelluksen Tasks (tehtävät ) -sivu, sillä kemikaalivirasto saattaa pyytää lisätoimia annetussa määräajassa. Tässä vaiheessa mahdollisia lisätoimia voivat olla esimerkiksi aineiston ajantasaistaminen, jos alkuperäinen aineisto ei läpäise jotakin kemikaaliviraston tarkastusta, tai rekisteröintimaksun maksaminen. Kemikaalivirasto ei huomioi rekisteröintimaksujen myöhästyneitä suorituksia. Siksi on erittäin tärkeää, että maksat maksun eräpäivään mennessä.

Saat rekisteröintinumeron, kun aineisto on läpäissyt kaikki kemikaaliviraston tarkastukset ja olet maksanut rekisteröintimaksun.

 

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)