Arvioi vaarat ja riskit

Tärkeä osa tietojenvaihtofoorumin työtä on se, että muut rekisteröijät ja sinä keräätte tietoa aineen käytöistä, vaaroista ja riskeistä, jotta voidaan osoittaa, millainen aineen käyttö on turvallista.

Tässä on otettava huomioon seuraavat sääntelyyn liittyvät, tieteelliset ja tekniset vaatimukset:

 

  • Kerää toimitusketjusta tietoa aineen käytöistä ja nykyisistä käyttöolosuhteista. Ota yhteyttä toimialajärjestöösi ja hanki tietoa oman alasi parhaista käytännöistä.
  • Kerää vaaroja koskevaa tietoa REACH-tietovaatimusten perusteella; ne määräytyvät aineen tonnimäärän ja käyttöjen perusteella.
  • Arvioi aineesta tietojenvaihtofoorumissa saatavilla olevien tietojen kattavuutta ja laatua.
  • Määritä tapa, jolla mahdolliset puuttuvat tiedot hankitaan (tehdäänkö esimerkiksi uusia tutkimuksia, perustellaanko tietojen puuttuminen käyttämällä tieteellisesti vankkaa interpolointiin perustuvaa lähestymistapaa (read across), mukautetaanko tietoja jne.).
  • Sopikaa aineen luokituksesta ja merkinnöistä tietojenvaihtofoorumissa (vaaratietojen perusteella).
  • Tallentakaa kaikki vaaratiedot ja luokitus rekisteröintiaineistoon.
  • Jos ainetta valmistetaan tai maahantuodaan yli 10 tonnia vuodessa, on tehtävä kemikaaliturvallisuusarviointi, joka on kirjattava kemikaaliturvallisuusraporttiin. Lisäksi muut rekisteröijät päättävät tietojenvaihtofoorumissa käytävien keskustelujen aikana, toimittaako päärekisteröijä kemikaaliturvallisuusraportin yhteisesti muiden rekisteröijien puolesta vai toimittaako jokainen yksittäinen rekisteröijä oman kemikaaliturvallisuusraporttinsa erikseen.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)