Julkiset kuulemiset

Rajoitusehdotuksista (jotka esitetään liitteen XV mukaisessa rajoitusta koskevassa raportissa) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksista järjestetään julkinen kuuleminen. Kemikaalivirasto pyytää myös kannanottoja ja todisteita rajoitusehdotuksen valmisteluvaiheessa sekä kemikaalivirastossa valmisteltavana olevista rajoituksiin liittyvistä eri asiakirjoista, kuten esineissä esiintyviä aineita koskevista raporteista ja rajoitusnimikkeitä koskevista ohjeista.

Kannanottoja voi toimittaa kuka tahansa. Todennäköisimpiä sidosryhmiä ovat yritykset, alaa tai kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, yksittäiset kansalaiset sekä viranomaiset. Kannanottoja voi esittää sekä EU:sta että sen ulkopuolelta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)