Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö

REACH-asetuksen tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu riskeiltä, joita kemikaalit voivat aiheuttaa.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-asetuksella varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä vaaroista tiedotetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille Euroopan unionissa kemiallisten aineiden luokituksilla ja merkinnöillä.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Biosidivalmisteasetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmisteiden markkinoiden toimintaa Euroopan unionissa ja varmistaa samalla ihmisten ja ympäristön suojelun korkea taso.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevalla asetuksella hallitaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä ja asetetaan velvoitteita yrityksille, jotka haluavat viedä näitä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin.

Categories Display


Route: .live2