Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö

REACH-asetuksen tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu riskeiltä, joita kemikaalit voivat aiheuttaa.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-asetuksella varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä vaaroista tiedotetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille Euroopan unionissa kemiallisten aineiden luokituksilla ja merkinnöillä.

Jätepuitedirektiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla puututaan haitallisiin vaikutuksiin, joita jätteen syntymisestä ja jätehuollosta aiheutuu ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Direktiivin avulla parannetaan myös resurssien tehokasta käyttöä, mikä on ratkaisevan tärkeää kiertotalouteen siirtymisen kannalta.

Biosidivalmisteasetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmisteiden markkinoiden toimintaa Euroopan unionissa ja varmistaa samalla ihmisten ja ympäristön suojelun korkea taso.

POP-asetuksella kielletään pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuotanto ja käyttö tai rajoitetaan niitä tiukasti Euroopan unionissa.

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevalla asetuksella hallitaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä ja asetetaan velvoitteita yrityksille, jotka haluavat viedä näitä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin.

Categories Display


Route: .live1