PIC-asetuksen alaiset kemikaalit

PIC-asetuksen alaiset kemikaalit

PIC-asetuksen alaiset kemikaalit

PIC-asetuksen alaisia kemikaaleja koskevaan osioon sisältyvät kaikki kemikaalit, jotka on lueteltu PIC-asetuksen asiaankuuluvissa liitteissä. Liitteen I osassa 1 lueteltuihin kemikaaleihin sovelletaan vienti-ilmoitusmenettelyä. Liitteen I osassa 2 lueteltuihin kemikaaleihin sovelletaan vienti-ilmoitusmenettelyn lisäksi myös PIC-ilmoitusmenettelyä. Liitteen I osassa 3 lueteltuihin kemikaaleihin sovelletaan täyttä PIC-menettelyä Rotterdamin yleissopimuksen mukaisesti.

Liitteessä V luetellaan kemikaalit ja esineet, joiden käyttö on kielletty Euroopan unionissa ja joita ei saa viedä maasta. Liitteen V osassa 1 lueteltuihin kemikaaleihin ja esineisiin sovelletaan vientikieltoa, ja ne kuuluvat hitaasti hajoavien orgaanisten saasteiden ryhmään. Liitteen V osassa 2 luetellaan kemikaalit ja esineet, joihin sovelletaan vientikieltoa mutta jotka eivät ole hitaasti hajoavia orgaanisia saasteita.

Lisäksi on muita kemikaaleja, jotka ovat myös PIC-asetuksen alaisia, koska ne kuuluvat kemiallisiin ryhmiin, jotka on nimenomaisesti lueteltu liitteessä I tai V. Nämä kemikaalit, joita ei ole itsessään nimenomaisesti lueteltu PIC-asetuksen liitteissä, on merkitty kursiivilla.

Kemikaaleja voi hakea sen liitteen ja liitteen osan mukaan, joissa ne on lueteltu, sekä EC- ja CAS-numeron, kemiallisen nimen ja käyttökategorian perusteella. Hakua voi myös tarkentaa käyttämällä useita hakusuodattimia.

Liitteen V osa 2

EU Privacy Disclaimer

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Lue lisää