Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 View details
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 View details
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-[(tetrahydropyran-4-yl)(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid tert-butyl ester
840-712-6 1034975-53-5 View details
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 View details
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 View details
(R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1H-tetrazol-1-yl)-1-(5-(4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)pyridin-2-yl)propan-2-ol
841-499-2 1340593-59-0 View details
Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime
701-311-0 View details
1-(((cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 2-(((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
841-878-2 1867269-66-6 View details
(6-amino-2-pyridyl)-(1-methyl-4-piperidyl)methanone;dihydrate;dihydrochloride
842-055-0 2356133-42-9 View details
benzyl (3S,4R)-3-ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo-[2,3-e]pyrazin-8-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
842-316-9 2095311-51-4 View details
1-(4-amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol
842-607-0 144875-48-9 View details
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 View details
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 View details
Pyrazol Quinoline Acetamide Derivative
View details
Oct-7-enyl acetate
843-696-9 5048-35-1 View details
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1)
843-886-1 1628206-32-5 View details
Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin
844-252-7 500717-23-7 View details
Platinum(IV) aqua hydroxo nitrato complexes
701-319-4 View details
Pentanedioic acid, 2-bromo-, 1,5-dibutyl ester
844-708-5 104867-13-2 View details
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1