Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzene
406-900-3 84563-49-5 603-124-00-9 View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
407-850-5 89544-40-1 603-125-00-4 View details
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 603-126-00-X View details
(R)-butan-2-ol
238-967-8 14898-79-4 603-127-00-5 View details
(±)-butan-2-ol
240-029-8 15892-23-6 603-127-00-5 View details
butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 603-127-00-5 View details
(S)-butan-2-ol
224-168-1 4221-99-2 603-127-00-5 View details
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 603-128-00-0 View details
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 603-129-00-6 View details
reaction mass of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 603-130-00-1 View details
reaction mass of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol
1-deoxy-1-[methyl-(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol (3:1)
407-290-1 603-131-00-7 View details
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 603-132-00-2 View details
reaction mass of: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]-propane-1,2-diol
3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylenediimino)bis(propan-1,2-diol)
408-240-1 603-133-00-8 View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 603-134-00-3 View details
bis[[2,2',2''-nitrilotris-[ethanolato]]-1-N,O]-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-titanium
410-500-4 603-135-00-9 View details
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 603-136-00-4 View details
reaction mass of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol
1-deoxy-1-[methyl-(1-oxooctadecyl)amino]-D-glucitol
411-130-6 603-137-00-X View details
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
(alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol
403-140-4 103694-68-4 603-138-00-5 View details
bis(2-methoxyethyl) ether
203-924-4 111-96-6 603-139-00-0 View details
2,2' -oxybisethanol
diethylene glycol
203-872-2 111-46-6 603-140-00-6 View details
reaction mass of: dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]pentadecane
dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]heptadecane
413-780-6 603-141-00-1 View details
2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane
407-360-1 116230-20-7 603-142-00-7 View details
R-2,3-epoxy-1-propanol
404-660-4 57044-25-4 603-143-00-2 View details
reaction mass of: 2,6,9-trimethyl-2,5,9-cyclododecatrien-1-ol
6,9-dimethyl-2-methylen-5,9-cyclododecadien-1-ol
413-530-6 111850-00-1 603-144-00-8 View details
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 603-145-00-3 View details
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 603-146-00-9 View details
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
406-030-4 105812-81-5 603-147-00-4 View details
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 603-148-00-X View details
reaction mass of diastereoisomers of 1-(1-hydroxyethyl)-4-(1-methylethyl)cyclohexane
407-640-3 63767-86-2 603-149-00-5 View details
(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 603-150-00-0 View details
(±)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol
413-570-4 603-151-00-6 View details
2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
410-020-5 5406-86-0 603-152-00-1 View details
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 603-153-00-7 View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
412-300-2 139504-68-0 603-154-00-2 View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyl)oxirane
411-210-0 89544-48-9 603-156-00-3 View details
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 603-157-00-9 View details
reaction mass of 4 diastereoisomers of 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene
412-460-3 89079-92-5 603-158-00-4 View details
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 603-159-00-X View details
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 603-160-00-5 View details
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 603-161-00-0 View details
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-ω-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 603-162-00-6 View details
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 603-163-00-1 View details
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 603-164-00-7 View details
reaction mass of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
417-470-1 603-165-00-2 View details
R-1-chloro-2,3-epoxypropane
424-280-2 51594-55-9 603-166-00-8 View details
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 603-167-00-3 View details
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 603-168-00-9 View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
415-550-0 109887-53-8 603-169-00-4 View details
reaction mass of: 2-methyl-1-(6-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
2-methyl-1-(1-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-pent-1-en-3-ol
2-methyl-1-(5-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
415-990-3 67739-11-1 603-170-00-X View details
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 603-171-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1