Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)
epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
500-033-5 25068-38-6 603-074-00-8 View details
chlormethyl methyl ether
chlorodimethyl ether
203-480-1 107-30-2 603-075-00-3 View details
but-2-yne-1,4-diol
2-butyne-1,4-diol
203-788-6 110-65-6 603-076-00-9 View details
1-dimethylaminopropan-2-ol
dimepranol (INN)
203-556-4 108-16-7 603-077-00-4 View details
prop-2-yn-1-ol
propargyl alcohol
203-471-2 107-19-7 603-078-00-X View details
2,2'-(methylimino)diethanol
N-methyldiethanolamine
203-312-7 105-59-9 603-079-00-5 View details
2-methylaminoethanol
N-methylethanolamine
N-methyl-2-ethanolamine
N-methyl-2-amino ethanol
2-(methylamino)ethanol
203-710-0 109-83-1 603-080-00-0 View details
2,2'-thiodiethanol
thiodiglycol
203-874-3 111-48-8 603-081-00-6 View details
1-aminopropan-2-ol
isopropanolamine
201-162-7 78-96-6 603-082-00-1 View details
1,1'-iminodipropan-2-ol
di-isopropanolamine
203-820-9 110-97-4 603-083-00-7 View details
styrene oxide
(epoxyethyl)benzene
phenyloxirane
202-476-7 96-09-3 603-084-00-2 View details
bronopol (INN)
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
200-143-0 52-51-7 603-085-00-8 View details
ethirimol (ISO)
5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-ol
245-949-3 23947-60-6 603-086-00-3 View details
2-ethylhexane-1,3-diol
octylene glycol
ethoexadiol
202-377-9 94-96-2 603-087-00-9 View details
2-(octylthio)ethanol
2-hydroxyethyl octyl sulphide
222-598-4 3547-33-9 603-088-00-4 View details
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
400-390-6 87787-67-5 603-089-00-X View details
2-(2-bromoethoxy)anisole
402-010-4 4463-59-6 603-090-00-5 View details
exo-1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
402-470-6 87172-89-2 603-091-00-0 View details
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 603-092-00-6 View details
cinmethylin (ISO)
exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.2.1)heptane
402-410-9 87818-31-3 603-093-00-1 View details
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane
241-536-7 17557-23-2 603-094-00-7 View details
2-(propyloxy)ethanol
EGPE
220-548-6 2807-30-9 603-095-00-2 View details
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
diethylene glycol monobutyl ether
203-961-6 112-34-5 603-096-00-8 View details
1,1',1'-nitrilotripropan-2-ol
triisopropanolamine
204-528-4 122-20-3 603-097-00-3 View details
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 603-098-00-9 View details
3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol hydrochloride
403-440-5 93633-79-5 603-099-00-4 View details
1,2-dimethoxypropane
404-630-0 7778-85-0 603-100-00-8 View details
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans)
405-040-6 63500-71-0 603-101-00-3 View details
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 603-102-00-9 View details
oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
271-846-8 68609-97-2 603-103-00-4 View details
fenarimol (ISO)
2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl)benzhydryl alcohol
262-095-7 60168-88-9 603-104-00-X View details
furan
203-727-3 110-00-9 603-105-00-5 View details
2-methoxypropanol
216-455-5 1589-47-5 603-106-00-0 View details
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
diethylene glycol monomethyl ether
203-906-6 111-77-3 603-107-00-6 View details
2-methylpropan-1-ol
iso-butanol
201-148-0 78-83-1 603-108-00-1 View details
reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
425-340-0 603-109-00-7 View details
reaction mass of: cis-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
trans-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
426-130-1 166301-21-9 603-110-00-2 View details
reaction mass of: 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-cis-cyclohexane
1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-trans-cyclohexane
426-530-6 603-111-00-8 View details
cyclopentyl 2-phenylethyl ether
428-340-9 603-112-00-3 View details
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 603-113-00-9 View details
9-(2-propenyloxy)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3(or-4-)-ene
430-830-2 26912-64-1 603-114-00-4 View details
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 603-115-00-X View details
(Z)-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-ylmethanone oxime monohydrochloride
424-740-2 138271-16-6 603-116-00-5 View details
propan-2-ol
isopropyl alcohol
isopropanol
200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 View details
6-dimethylaminohexan-1-ol
404-680-3 1862-07-3 603-118-00-6 View details
1,1'-(1,3-phenylenedioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)phenoxy)propan-2-ol)
405-840-5 603-119-00-1 View details
2-methyl-5-phenylpentanol
405-890-8 25634-93-9 603-120-00-7 View details
4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone
406-057-1 114565-66-1 603-121-00-2 View details
sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 603-122-00-8 View details
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol
406-330-5 122760-84-3 603-123-00-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1