Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
glycerol trinitrate
nitroglycerine
200-240-8 55-63-0 603-034-00-X View details
glycerol trinitrate
nitroglycerine
[>40 % phlegmatiser]
200-240-8 55-63-0 603-034-01-7 View details
pentaerythritol tetranitrate
P.E.T.N.
201-084-3 78-11-5 603-035-00-5 View details
pentaerythritol tetranitrate; pentaerythrite tetranitrate
P.E.T.N.
[>20 % phlegmatiser]
201-084-3 78-11-5 603-035-01-2 View details
mannitol hexanitrate
nitromannite
239-924-6 15825-70-4 603-036-00-0 View details
mannitol hexanitrate
nitromannite
[>40 % phlegmatiser]
239-924-6 15825-70-4 603-036-01-8 View details
cellulose nitrate
nitrocellulose
603-037-00-6 View details
allyl glycidyl ether
allyl 2,3-epoxypropyl ether
prop-2-en-1-yl 2,3-epoxypropyl ether
203-442-4 106-92-3 603-038-00-1 View details
butyl glycidyl ether
butyl 2,3-epoxypropyl ether
219-376-4 2426-08-6 603-039-00-7 View details
lithium methanolate
lithium methoxide
212-737-7 865-34-9 603-040-00-2 View details
potassium methanolate
potassium methoxide
212-736-1 865-33-8 603-040-00-2 View details
sodium methanolate
sodium methoxide
204-699-5 124-41-4 603-040-00-2 View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
213-029-0 917-58-8 603-041-00-8 View details
sodium ethanolate
sodium ethoxide
205-487-5 141-52-6 603-041-00-8 View details
aluminium-tri-isopropoxide
209-090-8 555-31-7 603-042-00-3 View details
triarimol (ISO)
2,4-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol
26766-27-8 603-043-00-9 View details
dicofol (ISO)
2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol
204-082-0 115-32-2 603-044-00-4 View details
dipropyl ether
203-869-6 111-43-3 603-045-00-X View details
diisopropyl ether
203-560-6 108-20-3 603-045-00-X View details
bis(chloromethyl) ether
oxybis(chloromethane)
208-832-8 542-88-1 603-046-00-5 View details
2-dimethylaminoethanol
N,N-dimethylethanolamine
203-542-8 108-01-0 603-047-00-0 View details
2-diethylaminoethanol
N,N-diethylethanolamine
202-845-2 100-37-8 603-048-00-6 View details
chlorfenethol (ISO)
1,1-bis (4-chlorophenyl) ethanol
201-246-3 80-06-8 603-049-00-1 View details
1-(2-Butoxypropoxy)propan-2-ol
246-011-6 24083-03-2 603-050-00-7 View details
2-ethylbutan-1-ol
202-621-4 97-95-0 603-051-00-2 View details
3-butoxypropan-2-ol
propylene glycol monobutyl ether
225-878-4 5131-66-8 603-052-00-8 View details
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 603-053-00-3 View details
di-n-butyl ether
dibutyl ether
205-575-3 142-96-1 603-054-00-9 View details
propylene oxide
1,2-epoxypropane
methyloxirane
200-879-2 75-56-9 603-055-00-4 View details
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 603-056-00-X View details
[(p-tolyloxy)methyl]oxirane
218-574-8 2186-24-5 603-056-00-X View details
[(m-tolyloxy)methyl]oxirane
218-575-3 2186-25-6 603-056-00-X View details
[(tolyloxy)methyl]oxirane
cresyl glycidyl ether
247-711-4 26447-14-3 603-056-00-X View details
benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 603-057-00-5 View details
1,3-propylene oxide
207-964-3 503-30-0 603-058-00-0 View details
hexan-1-ol
203-852-3 111-27-3 603-059-00-6 View details
2,2'-bioxirane
1,2:3,4-diepoxybutane
215-979-1 1464-53-5 603-060-00-1 View details
tetrahydro-2-furylmethanol
tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 603-061-00-7 View details
tetrahydrofuran-2,5-diyldimethanol
203-239-0 104-80-3 603-062-00-2 View details
2,3-epoxypropan-1-ol
glycidol
oxiranemethanol
209-128-3 556-52-5 603-063-00-8 View details
1-methoxy-2-propanol
monopropylene glycol methyl ether
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3 View details
resorcinol diglycidyl ether
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
202-987-5 101-90-6 603-065-00-9 View details
1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane
4-vinylcyclohexene diepoxide
203-437-7 106-87-6 603-066-00-4 View details
phenyl glycidyl ether
2,3-epoxypropyl phenyl ether
1,2-epoxy-3-phenoxypropane
204-557-2 122-60-1 603-067-00-X View details
2,3-epoxypropyl-2-ethylcyclohexyl ether
ethylcyclohexylglycidyl ether
130014-35-6 603-068-00-5 View details
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 603-069-00-0 View details
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 603-070-00-6 View details
2,2'-iminodiethanol
diethanolamine
203-868-0 111-42-2 603-071-00-1 View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
219-371-7 2425-79-8 603-072-00-7 View details
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane
216-823-5 1675-54-3 603-073-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2