Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
malachite green oxalate
219-441-7 2437-29-8 602-096-00-5 View details
1-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylthio)nonane
422-850-5 148757-89-5 602-097-00-0 View details
2-(3-bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
429-030-6 57999-49-2 602-098-00-6 View details
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 602-099-00-1 View details
reaction mass of: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
(S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
420-640-8 138495-42-8 602-100-00-5 View details
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 602-101-00-0 View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
430-250-1 406-58-6 602-102-00-6 View details
1-(chlorophenylmethyl)-2-methylbenzene
431-450-1 41870-52-4 602-103-00-1 View details
1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
430-710-1 15290-77-4 602-104-00-7 View details
sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfinate
422-100-7 102061-82-5 602-105-00-2 View details
2-bromo-4,6-difluoroaniline
429-430-0 444-14-4 602-106-00-8 View details
3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-butene
439-500-2 33831-83-3 602-107-00-3 View details
(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methanol
443-840-7 4084-38-2 602-108-00-9 View details
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 602-109-00-4 View details
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 602-109-00-4 View details
methanol
200-659-6 67-56-1 603-001-00-X View details
ethanol
ethyl alcohol
200-578-6 64-17-5 603-002-00-5 View details
propan-1-ol
n-propanol
200-746-9 71-23-8 603-003-00-0 View details
butan-1-ol
n-butanol
200-751-6 71-36-3 603-004-00-6 View details
2-methylpropan-2-ol
tert-butyl alcohol
200-889-7 75-65-0 603-005-00-1 View details
pentanol isomers, with the exception fo those specified elsewhere in this Annex
250-378-8 30899-19-5 603-006-00-7 View details
2-methylbutan-2-ol
tert-pentanol
200-908-9 75-85-4 603-007-00-2 View details
4-methylpentan-2-ol
methyl isobutyl carbinol
203-551-7 108-11-2 603-008-00-8 View details
cyclohexanol
203-630-6 108-93-0 603-009-00-3 View details
trans-2-methylcyclohexanol
231-186-3 7443-52-9 603-010-00-9 View details
cis-2-methylcyclohexanol
231-187-9 7443-70-1 603-010-00-9 View details
2-methylcyclohexanol, mixed isomers
209-512-0 583-59-5 603-010-00-9 View details
2-methoxyethanol
ethylene glycol monomethyl ether
203-713-7 109-86-4 603-011-00-4 View details
2-ethoxyethanol
ethylene glycol monoethyl ether
203-804-1 110-80-5 603-012-00-X View details
2-isopropoxyethanol
ethylene glycol monoisopropyl ether
203-685-6 109-59-1 603-013-00-5 View details
2-butoxyethanol
ethylene glycol monobutyl ether
butyl cellosolve
203-905-0 111-76-2 603-014-00-0 View details
allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 603-015-00-6 View details
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
diacetone alcohol
204-626-7 123-42-2 603-016-00-1 View details
furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 603-018-00-2 View details
dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 603-019-00-8 View details
ethyl methyl ether
611-089-6 540-67-0 603-020-00-3 View details
methyl vinyl ether
203-475-4 107-25-5 603-021-00-9 View details
diethyl ether
ether
200-467-2 60-29-7 603-022-00-4 View details
ethylene oxide
oxirane
200-849-9 75-21-8 603-023-00-X View details
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 603-024-00-5 View details
tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 603-025-00-0 View details
1-chloro-2,3-epoxypropane
epichlorhydrin
203-439-8 106-89-8 603-026-00-6 View details
ethanediol
ethylene glycol
203-473-3 107-21-1 603-027-00-1 View details
2-chloroethanol
ethylene chlorohydrin
203-459-7 107-07-3 603-028-00-7 View details
bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 603-029-00-2 View details
2-aminoethanol
ethanolamine
205-483-3 141-43-5 603-030-00-8 View details
1,2-dimethoxyethane
ethylene glycol dimethyl ether
EGDME
203-794-9 110-71-4 603-031-00-3 View details
ethylene dinitrate
ethylene glycol dinitrate
211-063-0 628-96-6 603-032-00-9 View details
oxydiethylene dinitrate
diethylene glycol dinitrate
digol dinitrate
211-745-8 693-21-0 603-033-00-4 View details
oxydiethylene dinitrate
diethylene glycol dinitrate
digol dinitrate
[>25 % phlegmatiser]
211-745-8 693-21-0 603-033-01-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1