Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2,4-dimethylhexane
209-649-6 589-43-5 601-009-00-8 View details
4-methylheptane
209-650-1 589-53-7 601-009-00-8 View details
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 601-009-00-8 View details
3-methylheptane
209-660-6 589-81-1 601-009-00-8 View details
2,3,4-trimethylpentane
209-292-6 565-75-3 601-009-00-8 View details
3,4-dimethylhexane
209-504-7 583-48-2 601-009-00-8 View details
2,3,3-trimethylpentane
209-207-2 560-21-4 601-009-00-8 View details
ethylene
200-815-3 74-85-1 601-010-00-3 View details
propene
propylene
204-062-1 115-07-1 601-011-00-9 View details
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 601-012-00-4 View details
(E)-but-2-ene
210-855-3 624-64-6 601-012-00-4 View details
but-1-ene
203-449-2 106-98-9 601-012-00-4 View details
butene, mixed-1-and-2-isomers
203-452-9 107-01-7 601-012-00-4 View details
(Z)-but-2-ene
209-673-7 590-18-1 601-012-00-4 View details
1,3-butadiene
buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 601-013-00-X View details
isoprene (stabilised)
2-methyl-1,3-butadiene
201-143-3 78-79-5 601-014-00-5 View details
acetylene
ethyne
200-816-9 74-86-2 601-015-00-0 View details
cyclopropane
200-847-8 75-19-4 601-016-00-6 View details
cyclohexane
203-806-2 110-82-7 601-017-00-1 View details
methylcyclohexane
203-624-3 108-87-2 601-018-00-7 View details
1,4-dimethylcyclohexane
209-663-2 589-90-2 601-019-00-2 View details
benzene
200-753-7 71-43-2 601-020-00-8 View details
toluene
203-625-9 108-88-3 601-021-00-3 View details
m-xylene
203-576-3 108-38-3 601-022-00-9 View details
xylene
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 View details
o-xylene
202-422-2 95-47-6 601-022-00-9 View details
p-xylene
203-396-5 106-42-3 601-022-00-9 View details
ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 601-023-00-4 View details
propylbenzene
203-132-9 103-65-1 601-024-00-X View details
cumene
202-704-5 98-82-8 601-024-00-X View details
mesitylene
1,3,5-trimethylbenzene
203-604-4 108-67-8 601-025-00-5 View details
styrene
202-851-5 100-42-5 601-026-00-0 View details
2-phenylpropene
α-methylstyrene
202-705-0 98-83-9 601-027-00-6 View details
2-methylstyrene
2-vinyltoluene
210-256-7 611-15-4 601-028-00-1 View details
trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
229-977-3 6876-12-6 601-029-00-7 View details
(S)-p-mentha-1,8-diene
l-limonene
227-815-6 5989-54-8 601-029-00-7 View details
(R)-p-mentha-1,8-diene
d-limonene
227-813-5 5989-27-5 601-029-00-7 View details
dipentene
limonene
205-341-0 138-86-3 601-029-00-7 View details
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
231-732-0 7705-14-8 601-029-00-7 View details
cyclopentane
206-016-6 287-92-3 601-030-00-2 View details
2,4,4-trimethylpent-1-ene
203-486-4 107-39-1 601-031-00-8 View details
benzo[a]pyrene
benzo[def]chrysene
200-028-5 50-32-8 601-032-00-3 View details
benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 601-033-00-9 View details
benz[e]acephenanthrylene 205-911-9 205-99-2 601-034-00-4 View details
benzo[j]fluoranthene 205-910-3 205-82-3 601-035-00-X View details
benzo[k]fluoranthene 205-916-6 207-08-9 601-036-00-5 View details
n-hexane
203-777-6 110-54-3 601-037-00-0 View details
dibenz[a,h]anthracene 200-181-8 53-70-3 601-041-00-2 View details
biphenyl
diphenyl
202-163-5 92-52-4 601-042-00-8 View details
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 601-043-00-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2