Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Liite III - luettelo

Liite III - luettelo

ECHA kokosi luettelon aineista, jotka todennäköisesti vastaavat REACH-asetuksen liitteen III kriteerejä. Tarkoituksena on avustaa rekisteröijiä määrittämään, vaaditaanko kevennettyjä vähimmäistietovaatimuksia vai täydellisiä liitteen VII mukaisia tietoja.

Luettelo laadittiin käyttämällä kokeellisia tietoja sisältäviä julkisia tietokantoja sekä käyttämällä (Q)SAR-mallin tuloksia. Merkkejä vaarallisista toksikologisista tai ekotoksikologisista ominaisuuksista ja käyttöä koskevia tietoja sekä muuta saatavilla olevaa tärkeää tietoa on verrattava liitteen III kriteereihin.

Aineen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, etteivät liitteen III mukaiset kriteerit täyty. Jos aine mainintaan luettelossa, rekisteröijä voi kuitenkin - perustelluissa tapauksissa - hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista.

On huomattava, että luettelo ei ole luokitteluväline, vaan siinä annetaan ainoastaan tietoja mahdollisista haitoista. Jos esimerkiksi jostakin aineesta ilmoitetaan, että sen "epäillään vaurioittavan perimää", se ei tarkoita, että ECHA luokittelee aineen perimää vaurioittavaksi. Kaikki todisteet on huomioitava, ennen kuin luokittelutarpeesta voidaan päättää.

Last updated 18 toukokuuta 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
243-750-6
20347-65-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-074-3
87818-31-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-142-1
111969-64-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-876-0
15291-77-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-437-1
2477-73-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-013-8
13732-69-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-360-8
16444-19-2
Suspected persistent in the environment
Details
613-852-9
65907-08-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-337-5
19545-26-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-302-2
55701-03-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-950-8
22189-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-422-0
64058-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-218-4
112965-21-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-193-5
7517-76-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
610-336-5
473257-14-6
Suspected toxic for reproduction
Details
610-473-0
49708-81-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
640-525-8
15177-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
927-226-0
15177-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-658-3
2523-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
919-945-3
3399-22-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
628-506-2
315-22-0
Suspected carcinogen
Details
618-844-9
923604-58-4
Suspected toxic for reproduction
Details
616-668-7
79200-56-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-379-6
130-01-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-403-9
480-54-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-407-0
480-81-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-528-3
20350-15-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-320-6
102518-79-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-999-7
137071-32-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-627-5
104987-12-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-045-9
52612-42-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-886-1
53955-46-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-996-5
26771-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-270-5
2102-59-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-414-9
7111-29-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-851-0
23733-66-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-709-4
67518-98-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-744-7
31638-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-652-1
10293-06-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-373-5
24629-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-708-9
67518-96-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-780-9
4489-14-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-067-5
4638-92-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-318-0
61914-47-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
603-031-3
125116-23-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-088-5
1079-01-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-570-9
118864-75-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-160-0
4695-62-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-858-2
36065-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-446-1
2767-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2