Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Liite III - luettelo

Liite III - luettelo

ECHA kokosi luettelon aineista, jotka todennäköisesti vastaavat REACH-asetuksen liitteen III kriteerejä. Tarkoituksena on avustaa rekisteröijiä määrittämään, vaaditaanko kevennettyjä vähimmäistietovaatimuksia vai täydellisiä liitteen VII mukaisia tietoja.

Luettelo laadittiin käyttämällä kokeellisia tietoja sisältäviä julkisia tietokantoja sekä käyttämällä (Q)SAR-mallin tuloksia. Merkkejä vaarallisista toksikologisista tai ekotoksikologisista ominaisuuksista ja käyttöä koskevia tietoja sekä muuta saatavilla olevaa tärkeää tietoa on verrattava liitteen III kriteereihin.

Aineen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, etteivät liitteen III mukaiset kriteerit täyty. Jos aine mainintaan luettelossa, rekisteröijä voi kuitenkin - perustelluissa tapauksissa - hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista.

On huomattava, että luettelo ei ole luokitteluväline, vaan siinä annetaan ainoastaan tietoja mahdollisista haitoista. Jos esimerkiksi jostakin aineesta ilmoitetaan, että sen "epäillään vaurioittavan perimää", se ei tarkoita, että ECHA luokittelee aineen perimää vaurioittavaksi. Kaikki todisteet on huomioitava, ennen kuin luokittelutarpeesta voidaan päättää.

Last updated 18 toukokuuta 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
309-106-4
100021-80-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
222-266-9
3399-67-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
221-015-0
2973-50-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
619-111-6
95154-01-1
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-541-6
532-59-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
248-729-5
27920-25-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
288-516-4
85737-06-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
237-200-4
13685-00-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
230-515-8
7166-19-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-020-7
42959-99-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-492-9
202865-66-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-712-1
1647-26-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
213-259-1
932-86-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-091-4
19472-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-515-1
62336-24-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-315-9
2114-39-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
226-226-1
5331-14-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-776-7
35884-42-5
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-661-9
79047-41-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
217-773-7
1951-26-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-959-5
52490-15-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-851-4
83790-87-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
297-940-9
93776-14-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
263-232-3
61798-69-4
Suspected carcinogen
Details
266-063-3
66008-72-8
Suspected carcinogen
Details
297-938-8
93776-12-6
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
297-939-3
93776-13-7
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
298-040-9
93777-12-9
Suspected skin sensitiser
Details
216-070-2
1488-42-2
Suspected carcinogen
Details
201-913-9
89-51-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
260-327-1
56672-52-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-197-7
515-40-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-185-7
36747-99-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-449-6
3898-26-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-181-8
5321-31-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
246-900-9
25364-86-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
259-443-5
55034-69-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
263-919-8
63134-30-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
259-917-1
55950-68-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-801-1
83783-67-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-429-5
84196-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-760-2
84029-89-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-557-8
71501-28-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
211-715-4
690-12-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-594-1
1622-32-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-041-9
18157-21-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-388-5
614-61-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
292-676-0
90717-17-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-561-1
21742-26-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-900-9
10421-85-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
286-886-1
85392-27-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-726-1
622-25-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-527-4
352-96-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-510-8
18698-99-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-547-3
94110-08-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-967-5
4582-21-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
217-331-3
1817-90-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-534-8
94276-49-0
Suspected carcinogen
Details
284-351-7
84852-39-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
287-470-2
85508-45-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
304-210-6
94247-32-2
Suspected carcinogen
Details
285-698-7
85135-77-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
257-019-4
51152-27-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-090-4
93920-07-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-477-1
4376-20-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-080-9
67785-97-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
247-648-2
26392-49-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
248-891-7
28191-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-198-2
63451-38-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-045-9
114-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-734-7
59396-51-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-513-6
656-31-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-977-3
68922-05-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-893-9
67952-40-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-418-0
68239-05-4
Suspected toxic for reproduction
Details
269-537-8
68298-05-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-513-1
67874-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
233-066-6
10026-99-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
280-180-7
83045-00-5
Suspected persistent in the environment
Details
249-105-5
28611-73-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
249-390-6
29053-94-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-773-2
3232-36-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-385-9
94249-11-3
Suspected carcinogen
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
302-457-4
94109-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-260-3
25779-93-5
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
249-572-5
29338-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-803-4
26560-94-1
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
244-457-6
21583-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-450-2
84643-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
268-816-1
68140-80-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-410-2
68959-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-324-2
93803-53-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-752-0
3599-58-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
307-717-0
97721-71-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-604-0
94825-15-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
309-094-0
99948-85-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-050-9
54266-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-873-3
70776-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-603-8
80867-10-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-464-0
65121-82-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-872-8
94086-82-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
271-606-2
68586-07-2
Suspected toxic for reproduction
Details
306-567-3
97334-75-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-214-3
4722-98-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-163-7
4696-48-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-947-3
34341-20-3
Suspected toxic for reproduction
Details
268-822-4
68141-00-4
Suspected toxic for reproduction
Details
225-164-2
4696-49-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-365-7
30862-35-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-640-6
2210-62-0
Suspected toxic for reproduction
Details
302-295-4
94107-62-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-430-4
55011-64-8
Suspected toxic for reproduction
Details
299-337-6
93859-02-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-664-0
97373-00-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
298-285-1
93803-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-048-0
70942-44-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-157-7
38850-58-7
Suspected carcinogen
Details
303-205-6
94159-27-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-238-0
2090-54-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-843-5
28100-39-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
227-809-3
5988-51-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
235-876-5
13018-95-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
304-399-5
94265-94-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-958-3
94313-61-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
309-090-9
99948-82-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-261-0
55357-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
250-342-1
30798-32-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected toxic for reproduction
Details
244-238-5
21142-28-9
Suspected toxic for reproduction
Details
267-885-5
67952-32-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
259-209-2
54541-47-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-457-6
7562-87-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
263-502-0
62314-22-1
Suspected carcinogen
Details
219-183-5
2382-43-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
251-951-5
34348-46-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-836-5
5110-69-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-443-3
528-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-968-7
93965-19-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-987-9
28351-14-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-513-7
7161-73-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
265-903-6
65738-46-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-776-7
4487-30-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
264-876-8
64415-08-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
246-856-0
25333-25-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
240-161-6
16024-56-9
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-792-4
77923-28-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-760-3
85136-36-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-526-3
1878-85-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-878-0
10408-29-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
230-199-1
6971-45-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
604-809-5
1516-37-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
201-586-2
85-08-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-129-8
69815-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-148-0
84540-53-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-393-3
5820-22-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-227-5
1530-36-5
Suspected toxic for reproduction
Details
617-373-6
82657-04-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
306-453-3
97259-89-7
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-544-3
41768-20-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-351-9
16419-60-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-229-3
93-21-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-188-9
5703-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-081-5
1735-91-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
228-094-0
6125-24-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-527-9
1878-87-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-304-3
5570-19-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-874-9
85586-69-2
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-628-8
23385-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
600-104-1
100499-89-6
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-019-6
38582-34-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-565-8
41847-88-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
225-120-2
4672-30-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
253-001-5
36365-79-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
608-885-0
33527-91-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-037-0
60046-25-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-726-0
23549-24-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-818-0
93963-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
222-462-4
3481-84-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-650-0
145-15-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-300-0
66289-21-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-708-6
13933-75-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-299-1
520-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-223-7
516-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-614-3
1165-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-986-1
901-57-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-134-3
512-04-9
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-897-0
1061-54-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-649-5
145-14-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-482-3
474-44-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-637-9
1174-69-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-255-1
28818-70-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
230-299-5
7020-50-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-663-0
1183-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-979-5
72903-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-458-7
58822-29-0
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-484-4
474-62-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-488-7
17472-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-134-5
2638-57-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-370-3
51744-68-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-775-8
126-18-1
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-983-6
6877-73-2
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1