Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Liite III - luettelo

Liite III - luettelo

ECHA kokosi luettelon aineista, jotka todennäköisesti vastaavat REACH-asetuksen liitteen III kriteerejä. Tarkoituksena on avustaa rekisteröijiä määrittämään, vaaditaanko kevennettyjä vähimmäistietovaatimuksia vai täydellisiä liitteen VII mukaisia tietoja.

Luettelo laadittiin käyttämällä kokeellisia tietoja sisältäviä julkisia tietokantoja sekä käyttämällä (Q)SAR-mallin tuloksia. Merkkejä vaarallisista toksikologisista tai ekotoksikologisista ominaisuuksista ja käyttöä koskevia tietoja sekä muuta saatavilla olevaa tärkeää tietoa on verrattava liitteen III kriteereihin.

Aineen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, etteivät liitteen III mukaiset kriteerit täyty. Jos aine mainintaan luettelossa, rekisteröijä voi kuitenkin - perustelluissa tapauksissa - hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista.

On huomattava, että luettelo ei ole luokitteluväline, vaan siinä annetaan ainoastaan tietoja mahdollisista haitoista. Jos esimerkiksi jostakin aineesta ilmoitetaan, että sen "epäillään vaurioittavan perimää", se ei tarkoita, että ECHA luokittelee aineen perimää vaurioittavaksi. Kaikki todisteet on huomioitava, ennen kuin luokittelutarpeesta voidaan päättää.

Last updated 18 toukokuuta 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
615-707-5
7202-43-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-747-2
22038-85-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
291-749-4
90471-79-7
Suspected skin sensitiser
Details
208-768-0
541-15-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-246-4
54582-01-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-567-6
63-89-8
Suspected skin sensitiser
Details
249-477-9
29169-63-9
Suspected mutagen
Details
258-176-1
52780-13-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-056-7
26853-31-6
Suspected toxic for reproduction
Details
266-167-9
66116-55-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-533-3
41753-54-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-738-0
99-18-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
286-230-4
85201-39-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-946-8
94293-53-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-968-0
78684-62-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
262-735-5
61364-37-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-099-6
69735-34-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-751-3
67596-84-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-145-0
30356-08-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-451-9
70222-88-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-500-4
94022-07-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-403-5
94265-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-599-4
70419-11-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
220-673-6
2858-66-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
228-167-7
6152-82-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
613-531-3
64265-77-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
215-852-0
1429-59-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
261-003-2
57883-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-636-1
57231-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-278-7
28874-52-4
Suspected toxic for reproduction
Details
216-076-5
1490-20-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-894-0
26662-94-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-963-9
1069-79-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-713-8
31576-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-654-6
37755-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-961-3
1461-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-808-0
1415-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-368-2
106-16-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-283-5
5762-36-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-723-6
68134-02-1
Suspected toxic for reproduction
Details
215-353-8
1323-38-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-669-7
26402-31-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-207-5
36781-76-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
253-204-9
36781-74-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
246-195-8
24356-94-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-824-9
26585-74-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
257-920-2
52437-39-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-952-7
52486-39-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-546-1
39624-66-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
240-653-0
16595-76-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-968-6
1070-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-880-5
14811-92-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-824-1
496-65-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
618-996-6
94050-90-5
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-755-9
53771-94-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-399-5
33178-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-135-6
70630-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-352-8
53086-14-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-119-3
100646-51-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-214-2
10597-89-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-090-1
7436-62-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-086-1
5267-64-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-134-1
38819-28-2
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
606-353-2
196601-69-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
227-476-4
5856-63-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-524-6
35353-41-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
254-949-2
40512-60-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
-
178961-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
257-264-7
51543-40-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-555-0
39638-34-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-026-2
20777-39-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-573-1
41884-28-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-190-1
81025-83-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-241-2
71031-02-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
613-313-8
6368-20-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
265-330-1
65058-23-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-678-3
70579-62-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-972-9
62249-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-671-2
53625-25-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-654-7
68901-11-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
204-811-2
126-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-250-5
1117-61-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-812-2
20425-54-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-074-7
93919-89-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
305-129-9
94345-75-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-904-4
180637-89-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected skin sensitiser
Details
277-868-4
74431-52-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-133-2
10550-58-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-850-5
23733-65-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-373-7
7076-23-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-810-9
42411-55-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
210-909-6
625-72-9
Suspected toxic for reproduction
Details
230-803-3
7326-19-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-745-9
324763-39-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-794-3
1195-31-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-759-3
55694-87-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-230-3
55-31-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-999-6
54148-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-245-0
45791-36-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
300-363-8
93939-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
226-908-9
5543-58-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-294-3
22885-98-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
247-191-9
25698-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-634-8
52067-90-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Details
246-333-7
24593-49-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
264-000-4
63215-85-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
244-567-4
21752-33-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-881-0
38325-02-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-136-0
68742-86-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-035-1
85006-04-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
250-090-2
30199-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-159-4
112101-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-467-4
73422-72-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-167-6
4221-98-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-462-3
6544-40-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-008-0
74841-72-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-045-1
54256-33-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-413-2
76291-91-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-957-0
4573-50-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-471-0
71461-24-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
245-966-6
23979-41-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-290-6
46989-59-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
284-161-4
84792-41-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-021-8
93841-51-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
257-199-4
51431-08-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
235-961-7
13071-11-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-507-0
29208-41-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-642-6
18877-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
299-022-3
93841-52-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-582-8
17609-52-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-166-3
66116-54-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-455-9
29125-25-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
238-967-8
14898-79-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-756-6
5967-73-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-388-0
66514-85-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-565-8
25137-01-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
613-772-4
65291-30-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-575-7
16509-46-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
298-036-7
93777-08-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-976-2
19342-01-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-552-1
826-10-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-143-7
303-47-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-028-5
38594-96-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-497-0
65135-27-5
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
222-803-7
3616-78-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
244-570-0
21752-35-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-797-3
26553-34-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-195-0
25705-52-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
217-024-4
1723-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
200-295-8
56-88-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-232-6
13250-12-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
252-106-3
34592-47-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
280-198-5
83150-78-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
232-081-5
7785-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
232-082-0
7785-54-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-478-4
29169-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
234-094-1
10531-50-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
247-999-1
26774-88-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-108-2
40849-48-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
277-656-1
74009-52-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-634-2
5913-13-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-482-6
73494-49-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-287-5
56613-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-371-5
641-12-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-536-8
23257-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-531-9
27565-41-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-750-1
1947-58-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-997-3
3689-55-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-124-7
5285-85-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-505-4
94109-65-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-500-7
94109-58-7
Suspected skin sensitiser
Details
255-803-0
42399-55-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-508-0
94109-67-8
Suspected skin sensitiser
Details
231-092-2
7437-54-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-693-0
72487-32-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-694-6
72487-34-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-030-3
4618-99-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-973-7
25428-43-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-062-9
1485-15-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-719-6
77542-07-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
237-767-8
13980-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-329-5
54767-44-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-331-6
54767-74-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-140-5
52730-36-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-141-0
52730-37-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
237-986-9
14133-73-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-017-2
36402-52-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
261-574-8
59051-95-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
208-205-9
515-69-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-014-6
36393-56-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
300-770-0
93963-28-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-314-3
70096-14-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-507-5
94109-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-497-2
94109-55-4
Suspected skin sensitiser
Details
302-498-8
94109-56-5
Suspected skin sensitiser
Details
200-524-1
61-96-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
276-692-5
72487-31-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-695-1
72487-35-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-221-4
38964-10-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
263-763-0
62929-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2