Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Liite III - luettelo

Liite III - luettelo

ECHA kokosi luettelon aineista, jotka todennäköisesti vastaavat REACH-asetuksen liitteen III kriteerejä. Tarkoituksena on avustaa rekisteröijiä määrittämään, vaaditaanko kevennettyjä vähimmäistietovaatimuksia vai täydellisiä liitteen VII mukaisia tietoja.

Luettelo laadittiin käyttämällä kokeellisia tietoja sisältäviä julkisia tietokantoja sekä käyttämällä (Q)SAR-mallin tuloksia. Merkkejä vaarallisista toksikologisista tai ekotoksikologisista ominaisuuksista ja käyttöä koskevia tietoja sekä muuta saatavilla olevaa tärkeää tietoa on verrattava liitteen III kriteereihin.

Aineen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, etteivät liitteen III mukaiset kriteerit täyty. Jos aine mainintaan luettelossa, rekisteröijä voi kuitenkin - perustelluissa tapauksissa - hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista.

On huomattava, että luettelo ei ole luokitteluväline, vaan siinä annetaan ainoastaan tietoja mahdollisista haitoista. Jos esimerkiksi jostakin aineesta ilmoitetaan, että sen "epäillään vaurioittavan perimää", se ei tarkoita, että ECHA luokittelee aineen perimää vaurioittavaksi. Kaikki todisteet on huomioitava, ennen kuin luokittelutarpeesta voidaan päättää.

Last updated 18 toukokuuta 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
202-376-3
94-93-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
238-876-3
14807-75-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-646-3
7672-76-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
210-782-7
623-25-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-781-1
623-24-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-042-7
91-13-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
210-931-6
626-15-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
239-930-9
15827-34-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
298-836-6
93839-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
264-694-9
64131-28-8
Suspected persistent in the environment
Details
213-500-0
959-36-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
280-189-6
83072-49-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-589-7
53503-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-167-3
3759-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-538-9
57069-87-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-688-6
29548-14-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-273-3
19759-40-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-246-9
21151-56-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-158-6
134-83-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-636-5
589-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-380-1
63649-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-403-5
63667-10-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-629-4
620-20-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
222-773-5
3608-17-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-613-4
94201-29-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-033-0
102-47-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-737-3
25225-10-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-736-8
25225-09-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-592-1
94201-10-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-095-8
66062-78-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-758-8
2226-14-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
286-314-0
85204-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
285-284-6
85050-12-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-130-4
83012-12-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
252-269-0
34884-21-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-062-2
72928-28-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-680-0
39893-64-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-080-0
63295-51-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-074-1
19447-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-957-2
3293-47-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-993-2
84518-22-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-285-8
13720-37-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-458-5
73398-85-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-294-4
32917-52-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-381-0
94-99-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-681-0
13911-02-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
270-879-5
68479-99-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-284-2
13720-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-435-3
68555-59-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-138-7
69834-09-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-445-7
4361-23-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-615-5
94201-30-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-456-7
65114-03-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-651-5
68132-82-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
211-884-4
705-29-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-789-7
106941-25-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
610-729-1
51777-15-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-758-5
53772-83-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-519-4
61-80-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-138-9
43200-80-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-474-2
33369-31-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-947-4
1222-57-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-191-7
34758-83-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
235-180-1
12122-67-7
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected persistent in the environment
Details
616-758-6
79949-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
221-203-2
3030-80-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-170-2
557-34-6
Suspected mutagen
Details
236-878-9
13530-65-9
Suspected mutagen
Details
236-151-6
13192-40-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
618-430-8
9006-42-2
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
610-025-4
42405-40-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
263-740-5
62851-43-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-321-2
75820-08-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
247-769-0
26538-44-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-655-1
37762-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-670-8
64098-32-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-483-6
71463-45-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
639-472-3
154171-76-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
200-600-4
65-19-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
205-672-0
146-48-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-337-7
522-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-810-2
12185-10-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
639-537-6
118208-02-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
275-839-0
71685-97-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-395-8
25990-60-7
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
214-936-4
1218-35-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-390-6
526-36-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-558-5
68877-30-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-553-8
1611-35-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-089-3
1300-71-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-823-8
93904-89-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-851-4
36059-21-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-902-1
7361-61-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
238-216-4
14293-44-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-041-7
56187-89-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
237-312-3
13741-18-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-930-9
5560-62-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-686-2
3572-52-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-492-9
959-10-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-796-0
63022-08-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
306-404-6
97171-86-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
235-424-7
12224-98-5
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
263-793-4
63022-06-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
263-795-5
63022-07-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
306-403-0
97171-85-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
263-798-1
63022-10-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
215-413-3
1326-03-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
263-797-6
63022-09-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
609-396-5
37299-86-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
613-010-0
6232-60-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-080-8
70185-38-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
278-270-6
75627-12-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-739-9
39701-31-0
Suspected toxic for reproduction
Details
602-705-4
12238-65-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
609-669-9
39393-39-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
205-679-9
146-80-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-078-4
6754-58-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-394-9
82-07-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-194-4
92-83-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
201-997-7
90-47-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-770-8
40017-58-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
The combination of wastes formed by the coking of bituminous coal tar pitch. It consists predominantly of carbon.
295-549-8
92062-34-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
243-288-5
19772-79-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
207-404-8
468-11-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-265-0
11032-50-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
215-672-2
1340-08-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-264-5
11032-49-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-330-3
11104-38-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-408-7
12001-79-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-798-8
1406-18-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-803-8
-
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-797-2
1406-16-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
232-503-8
8059-24-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
234-328-2
11103-57-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-515-1
477-32-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-462-6
23152-29-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
244-376-6
21411-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-540-1
84-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-152-0
116-71-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-915-4
67699-40-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-495-4
27496-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-045-2
4177-16-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-539-2
31257-96-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-828-0
26588-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
223-133-8
3742-34-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-623-6
61142-41-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
211-779-3
695-12-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-395-8
2430-49-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-234-4
30551-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
248-104-7
26914-43-2
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
209-802-7
593-67-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
227-533-3
5873-43-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
207-088-1
433-28-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
203-890-0
111-63-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
203-293-5
105-38-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
222-175-4
3377-92-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
206-612-6
357-47-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
211-751-0
693-38-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
283-853-3
84753-07-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
212-452-8
818-44-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
298-612-8
93820-32-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-205-1
4245-37-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-883-0
26655-50-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
222-616-0
3555-94-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
219-362-8
2424-98-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
236-489-4
13401-80-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-169-8
44912-22-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
226-036-9
5238-38-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
221-265-0
3050-69-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
206-603-7
356-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
211-730-6
692-45-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
244-328-4
21306-13-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
275-676-5
71607-35-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
225-185-7
4704-31-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
225-428-7
4840-76-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
221-783-7
3234-54-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
238-930-6
14861-06-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
225-874-2
5130-24-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-834-3
2549-51-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-609-4
123-20-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
212-214-3
769-78-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
209-183-3
557-75-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
218-538-1
2177-18-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
278-759-4
77753-71-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-134-4
84540-41-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
239-510-5
15484-80-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
282-243-4
84145-19-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-100-1
19480-15-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
278-993-7
78840-97-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
282-382-0
84195-75-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-682-2
53643-48-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-190-0
2068-78-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-318-1
57-22-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
243-388-9
19877-89-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-984-7
59917-39-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-606-0
143-67-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-734-0
865-21-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-739-1
125-42-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-347-8
21363-18-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
256-281-7
46817-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1