Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Liite III - luettelo

Liite III - luettelo

ECHA kokosi luettelon aineista, jotka todennäköisesti vastaavat REACH-asetuksen liitteen III kriteerejä. Tarkoituksena on avustaa rekisteröijiä määrittämään, vaaditaanko kevennettyjä vähimmäistietovaatimuksia vai täydellisiä liitteen VII mukaisia tietoja.

Luettelo laadittiin käyttämällä kokeellisia tietoja sisältäviä julkisia tietokantoja sekä käyttämällä (Q)SAR-mallin tuloksia. Merkkejä vaarallisista toksikologisista tai ekotoksikologisista ominaisuuksista ja käyttöä koskevia tietoja sekä muuta saatavilla olevaa tärkeää tietoa on verrattava liitteen III kriteereihin.

Aineen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, etteivät liitteen III mukaiset kriteerit täyty. Jos aine mainintaan luettelossa, rekisteröijä voi kuitenkin - perustelluissa tapauksissa - hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista.

On huomattava, että luettelo ei ole luokitteluväline, vaan siinä annetaan ainoastaan tietoja mahdollisista haitoista. Jos esimerkiksi jostakin aineesta ilmoitetaan, että sen "epäillään vaurioittavan perimää", se ei tarkoita, että ECHA luokittelee aineen perimää vaurioittavaksi. Kaikki todisteet on huomioitava, ennen kuin luokittelutarpeesta voidaan päättää.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

(2-methoxy-1-methylethyl)benzene

EC / List no.: 265-903-6 CAS no.: 65738-46-7
Information source
# Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 5.61 mg/L (moderate reliability); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 33.14 mg/L (good reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-3 (between 10 and 100 mg/l) (good reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 4.58 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 30.02 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 18.16 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 17.56 mg/L # Suspected mutagen: KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (good reliability) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (moderate reliability) # Suspected toxic for reproduction: CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (good reliability)

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2