Tehoaineiden toimittajat

Kemikaaliviraston vastuulla on julkaista luettelo asianomaisista aineista, vastaavista aineista ja valmisteen toimittajista biosidivalmisteasetuksen, jota on muutettu 11 päivänä marraskuuta 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 334/2014, 95 artiklan nojalla. Luettelo julkaistaan "[t]ehoaineita markkinoille saattavien henkilöiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi" (biosidivalmisteasetuksen johdanto-osan 8 kappale).

95 artiklan luetteloon kuuluvia toimittajia ovat tarkastusohjelman osanottajat, uusien tehoaineiden tukijat, jotka ovat toimittaneet asiakirja-aineiston hakemuksen biosidivalmistedirektiivin (direktiivi 98/8/EY) 11 artiklan nojalla tai biosidivalmisteasetuksen 7 artiklan nojalla, valmisteen hyväksyntää koskevien hakemusten toimittajat, kun hakemus sisältää vaihtoehtoista tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston (ns. kolmannen osapuolen asiakirja-aineiston), ja toimittajat, jotka ovat jättäneet biosidivalmisteasetuksen 95 artiklan 1 kohdan mukaan hakemuksen, jonka kemikaalivirasto on todennut vaatimustenmukaiseksi.

Kemikaalivirasto päivittää luetteloa säännöllisesti. 1. syyskuuta 2015 lähtien biosidivalmistetta ei voida saattaa EU:n markkinoille, jos aineen tai valmisteen toimittaja ei kuulu valmistetta vastaavan valmisteryhmän 95 artiklan luetteloon.

Luettelon tiedot ovat kemikaaliviraston käsityksen mukaan paikkansapitävät. Jos haluat jättää luetteloa koskevan huomautuksen tai muutospyynnön, toimita 95 artiklan luettelon kohdista tarkistuspyyntö. Huomaa, että käsittelyyn vaatima aika vaihtelee pyydetyn muutoksen monimutkaisuuden mukaan.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 20 March 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 20 March 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)