Bisfenoli A

 

Bisfenoli A (BPA) on teollisuuskemikaali, jota on käytetty 1960-luvulta lähtien. Enimmäkseen sitä käytetään muovien valmistamisessa, mutta jonkin verran myös hartseissa ja lämpöpaperissa.

BPA:ta käytetään monomeerinä polykarbonaattimuovien valmistuksessa. Polykarbonaatista valmistettuja muovituotteita ovat monenlaiset yleiset kulutustavarat, kuten uudelleenkäytettävät muoviset ruokailuvälineet ja astiat sekä juomapullot, urheiluvälineet sekä CD- ja DVD-levyt.

BPA:ta sisältäviä epoksihartseja käytetään vesijohtojen sekä juoma- ja säilyketölkkien sisäpuolen pinnoittamiseen, jotta niiden säilyvyysaika pitenee ja metallinen maku ei siirry ruokaan tai juomaan.

BPA:ta käytetään myös värinkehittimenä lämpöpaperissa, jota käytetään kassakuiteissa, matkalipuissa ja pysäköintilipuissa.

Bisfenoli A:n käytön valvonta

Käyttöä rajoitettu lämpöpaperissa

Joulukuussa 2016 Euroopan komissio päätti rajoittaa BPA:n käyttöä lämpöpaperissa EU:ssa. Tämä rajoitus tulee voimaan vuonna 2020, jotta lämpöpaperin valmistajilla, maahantuojilla ja käyttäjillä olisi aikaa poistaa aine käytöstä vaiheittain ja löytää sille vaihtoehtoja.

Rajoituksen seurauksena paperin valmistajien on korvattava BPA muilla värinkehittimillä. Mahdollinen korvike, jota teollisuudessa harkitaan, on kemikaali bisfenoli S (BPS). On kuitenkin ilmaistu huoli, että se voi aiheuttaa samanlaisia terveysongelmia kuin BPA. Jotta vaarallista kemikaalia ei korvattaisi toisella vaarallisella kemikaalilla, BPS on tällä hetkellä aineen arvioinnin menettelyssä, ja Euroopan komissio on pyytänyt ECHAa tutkimaan lisää BPS:n käyttöä lämpöpaperissa BPA:n korvikkeena.

ECHA on pyytänyt teollisuutta toimittamaan vuosittain päivitetyt tiedot BPS:n ja muiden BPA:n korvaavien vaihtoehtoisten kehittimien käytöstä lämpöpaperin valmistuksessa EU:ssa. Lisää tietoa lämpöpaperin valmistuksessa käytettyjen vaihtoehtojen määrästä on kohdassa ”Lisätietoja” olevassa asiakirjassa.

Luokiteltu lisääntymismyrkylliseksi

Bisfenoli A on luokiteltu EU:ssa aineeksi, jolla on ihmisten lisääntymisen kannalta myrkyllisiä vaikutuksia. Kaikkien BPA:n valmistajien, maahantuojien ja toimittajien on luokiteltava ja merkittävä BPA:ta sisältävät seokset 1. maaliskuuta 2018 mennessä kategorian 1B lisääntymismyrkyllisiksi aineiksi. Näin yritykset saavat paremmin tietoa aineen mahdollisesti vaarallisista vaikutuksista ja siitä, miten työntekijöitä voidaan suojella niiltä.

Todettu ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitalliseksi hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi

Bisfenoli A lisättiin lisääntymismyrkyllisten ominaisuuksiensa vuoksi erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon tammikuussa 2017. ECHAn jäsenvaltioiden komitea päätti kesäkuussa 2017 kannattaa Ranskan ehdotusta bisfenoli A:n määrittämisestä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi myös sen takia, että sen hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet aiheuttavat todennäköisesti vakavaa haittaa ihmisen terveydelle, mikä puolestaan herättää yhtä vakavaa huolta kuin syöpää aiheuttavat aineet, perimää vaurioittavat aineet ja lisääntymismyrkylliset aineet (kategorioihin 1A ja 1B kuuluvat CMR-aineet). BPA-merkintä päivitettiin tammikuussa 2018 siten, että siinä otettiin Saksan esittämän ehdotuksen mukaisesti huomioon lisäsyynä aineen lisäämiselle ehdokasluetteloon sen hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet, jotka aiheuttavat haittaa ympäristölle.

Käyttöä rajoitettu elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa

BPA:n käyttö on kielletty tuttipulloissa koko EU:ssa 1. kesäkuuta 2011 alkaen. Belgiassa, Ruotsissa ja Tanskassa se on kielletty myös muissa materiaaleissa, jotka joutuvat kosketuksiin vauvoille ja alle kolmevuotiaille tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa. Ranska on kieltänyt BPA:n käytön kaikissa elintarvikepakkauksissa, astioissa ja keittiövälineissä. EU:ssa BPA:n käyttö on sallittua elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa aineissa, mutta BPA:ta saa vapautua aineesta vain tietty määrä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi parhaillaan uudelleen riskejä, joita BPA:n esiintymisestä elintarvikkeissa aiheutuu kansanterveydelle. 

Tammikuussa 2018 Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta hyväksyi komission ehdotuksen muoveihin, metallien pinnoitteisiin ja metallilakkoihin sekä muihin BPA:n lähteisiin sovellettavan spesifisen migraatiorajan alentamisesta 0,6 milligrammasta kilogrammassa 0,05 milligrammaan kilogrammassa. Lisäksi ehdotuksessa kielletään bisfenoli A:n käyttö muovipulloissa ja pakkauksissa, jotka sisältävät vauvoille ja alle kolmevuotiaille tarkoitettuja elintarvikkeita.

Raja-arvo leluissa

Tällä hetkellä EU:ssa on raja-arvo sille, kuinka paljon BPA:ta saa vapautua enintään kolmevuotiaille tarkoitetuista leluista ja kaikista lapsen suuhun tarkoitetuista leluista. Tämä raja-arvo on tällä hetkellä 0,1 milligrammaa litrassa BPA:ta. Alempaa raja-arvoa, 0,04 milligrammaa litrassa, sovelletaan kuitenkin 26. marraskuuta 2018 alkaen.

Categories Display