CLP-asetusta koskevat ohjeet

Ohjeet on kehitetty yhdessä monien sidosryhmien (teollisuuden, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen) kanssa komission hallinnoimissa hankkeissa. Ohjeiden tavoitteena on helpottaa CLP-asetuksen täytäntöönpanoa kuvailemalla hyviä tapoja täyttää asetuksen velvoitteet.

Jotkin näistä asiakirjoista on käännetty tai käännetään kaikille Euroopan yhteisön kielille.

Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskeva toimintaohje – CLP-asetuksen liite VIII

 

Viite:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Kuvaus:
Tässä asiakirjassa annetaan CLP-asetuksen 45 artiklan ja liitteen VIII määräyksiä koskevia toimintaohjeita. Ne koskevat velvollisuutta toimittaa tiettyjä tietoja markkinoille saatetuista vaarallisista seoksista kiireellisiä terveydenhuollon vastatoimia varten.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. (18/08/2022)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
CLP-kriteerien soveltamista koskevat ohjeet

 

Viitenimi:
CLP-kriteerien soveltamista koskevat ohjeet
Kuvaus:
Näissä teknisissä ja tieteellisissä ohjeissa selitetään kattavasti, miten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettua asetusta N:o (EY) N:o 1272/2008 (CLP) sovelletaan. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa yksityiskohtaisia ohjeita CLP-kriteerien soveltamisesta fyysisiin, terveydellisiin ja ympäristöä koskeviin vaaroihin.
 
lataa koko PDF-asiakirja (01/06/2017)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lue lisää
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskeva toimintaohje

 

Viite:
Toimintaohje merkitsemiseen ja pakkaamiseen
Kuvaus:
Tämä asiakirja antaa CLP-asetuksen mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskeviin vaatimuksiin liittyvät toimintaohjeet.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. (18/05/2020)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
CLP-asetusta koskevat alustavat toimintaohjeet

 

Viite:
CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet
Kuvaus:
Asiakirjassa on ohjeet tärkeimmistä asioista ja menettelyistä, joista säädetään aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet (08/05/2019)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Toimintaohjeet yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä (CLH) koskevan asiakirja-aineiston laatimista varten

 

Viite:
CLH-aineistoa koskevat toimintaohjeet
Kuvaus:
CLH-toimintaohjeet ovat ajantasaistettu versio nykyisistä Liitteen XV mukaista yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston laatimista koskevista toimintaohjeista. Ohjeissa neuvotaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä valmistajia (M), tuojia (I) ja jatkokäyttäjiä (DU) siinä, miten ehdotus aineen yhdenmukaistetusta luokituksesta ja merkinnöistä laaditaan ja toimitetaan. Esille tuodaan myös menettely, joka asiakirja-aineistoa toimittamisen jälkeen odottaa.
 

Lataa täydellinen PDF-asiakirja. [EN] (12/08/2014)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää