Progress in evaluation in 2021

Kemikaalivirasto raportoi asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2021 REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti. 

Lisätietopyynnöt 2021 – 1

Asiakirja-aineiston arviointi

Vuonna 2021 ECHA teki 278 päätöstä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta. Ne koskivat 1 746:ta tietovaatimusta, joiden osalta tietoja todettiin puuttuvan. Lisäksi kemikaalivirasto teki 165 päätöstä testausehdotuksista. Ne koskivat 277:ää tietovaatimusta, joiden osalta testausta alun perin ehdotettiin.

Päätöksistä 406 tehtiin ilman jäsenvaltioiden komiteaa (eli jäsenvaltiot eivät lähettäneet muutosehdotuksia). Jäsenvaltioiden komitea osallistui 37 päätöksen tekemiseen: 32 näistä tehtiin kirjallisessa menettelyssä ja viisi jäsenvaltioiden komitean kokouksissa.

further information requests 2021 - Graph 2

Lisätietopyynnöt 2021, toisen taulukon otsikko

Tietopyynnöt, jotka sisältyivät asiakirja-aineiston arvioinnista annettuihin päätöksiin

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

Lisätietopyynnöt 2021 – 3

Aineen arviointi

Vuonna 2021 ECHA teki kymmenen päätöstä aineiden arvioinnista. Ne sisälsivät 14 lisätietopyyntöä mahdollisesti huolta aiheuttavien aineiden turvallisuuden arviointia varten.

Jäsenvaltioiden komitea osallistui kaikkien näiden kymmenen päätöksen tekemiseen: näistä yhdeksän tehtiin kirjallisessa menettelyssä ja yksi jäsenvaltioiden komitean kokouksissa.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related