Aineen arvioinnin yhteydessä tehtävä päätös

Aineen arvioinnin tekevät EU:n jäsenvaltiot. Arvioinnin tavoitteena on selventää aineen turvalliseen käyttöön liittyviä huolenaiheita. Arvioiva toimivaltainen viranomainen voi pyytää muitakin kuin vakiotietovaatimusten mukaisia tietoja voidakseen selvittää, aiheutuuko aineen käytöstä ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia riskejä. Arviointi voi johtaa lakisääteisiin riskinhallintatoimiin.

 

Helpota aineen arviointiprosessia
  • Päivitä rekisteröintiaineistosi niin pian kuin mahdollista, kun saat tiedon siitä, että aineesi on määrä arvioida. Katso säännöllisesti päivitettävästä yhteisön toimintasuunnitelmasta (CoRAP) ne aineet, jotka on tarkoitus arvioida kolmen vuoden kuluessa.
  • Vältä toimittamasta päivitettyjä aineistoja sen jälkeen, kun arvioiva toimivaltainen viranomainen on aloittanut 12 kuukauden mittaisen arviointijakson.
  • Jos arviointi on jo alkanut ja jos aineistoon on lisättävä uutta tietoa, sovi arvioivan jäsenvaltion kanssa ensin, voidaanko uusi aineistopäivitys tehdä, ja jos voidaan, miten sen kanssa toimitaan.
  • Pyrkikää esiintymään yhtenäisesti: yksi yhteydenotto aineen kaikkien rekisteröijien puolesta helpottaa päätöksentekoprosessia.
  • Jos päätöksessä edellytetään, että sinun on toimitettava täydellinen tutkimusraportti, raportoi tutkimuksista kattavasti, jotta arvioiva toimivaltainen viranomainen voi tehdä riippumattoman arvioinnin. Toimita tiedot aina yksityiskohtaisena tutkimustiivistelmänä.
  • Huomaa, että arvioiva toimivaltainen viranomainen aloittaa seuranta-arvioinnin päivitetystä rekisteröintiaineistosta.
  • Toimivaltainen viranomainen arvioi, vastaavatko uudet tiedot päätöksessä esitettyjä vaatimuksia ja selventävätkö ne huolenaiheita.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)