CLP 2015

Tarkista seostesi luokitus ja merkinnät!

Kesäkuun 1. päivästä 2015 alkaen luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettua asetusta (CLP) sovelletaan ainoana lainsäädäntönä aineiden ja seosten luokittelussa ja merkitsemisessä. CLP edellyttää, että yritykset luokittelevat, merkitsevät ja pakkaavat vaaralliset kemikaalit asianmukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille.

Vaarallisten kemikaalien luokitteleminen ja merkitseminen perustuu YK:ssa sovittuun yleiseen yhdenmukaistettuun järjestelmään. Sen tarkoituksena on yhtäällä taata ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ja toisaalla aineiden, seosten ja tavaroiden vapaa liikkuminen.

CLP-asetuksen mukaiset velvollisuudet vastaavat aikaisempaa EU-lainsäädäntöä vaikka niiden välillä on tiettyjä tärkeitäkin eroavuuksia. Valtava määrä tuotteita, kuten maalit, pesuaineet ja teolliset seokset, joudutaan todennäköisesti merkitsemään uudelleen, jotta niiden merkinnät olisivat CLP:n mukaisia.

Tutustu CLP-vaatimuksiin ja pane ne täytäntöön! 

Kun ryhdyt (uudelleen)luokittelemaan ja -merkitsemään seoksesi, voit toimia näin:

  • Käytä tietoja, jotka aineen toimittaja on antanut käyttöturvallisuustiedotteessa.
  • Tarkista ECHAn luokitusten ja merkintöjen luettelosta, miten muut ovat luokitelleet ja merkinneet asianomaiset aineet.
  • Käytä yhdenmukaistettuja luokitus- ja merkintätietoja, joita on saatavilla useimmille vaarallisille kemikaaleille EU:n markkinoilla. 
  • Käytä aineen toimittajalta saatavia luokitus- ja merkintätietoja, jos uudelleentäytät, uudelleenpakkaat tai maahantuot uudelleen EU:hun vaarallisia kemikaaleja muuttamatta niiden koostumusta.

Keskeinen tieto EU:n 23 virallisella kielellä 

  • Luokitus- ja merkintäluettelo sisältää käännökset yhdenmukaisesti luokiteltuja aineita varten.
  • ECHA-term -tietokannasta voi ladata vaara- ja turvalausekkeet EU:n 23 virallisella kielellä.
  • Seosten luokitusta käsitteleviltä verkkosivuilta saa tietoa vaiheittaisesta lähestymistavasta seosten luokittelemista varten.

Anna tiedon levitä

Auta meitä jakamaan tietoa seosten CLP 2015 -määräpäivästä. Voit esimerkiksi liittää sähköpostisi kirjepohjiin CLP-2015 - Toimi nyt! -mainosbannerin. Mainosbannerin voi ladata viraston kuvagalleriasta.

Kuvagalleria