Mitkä kemikaalit ovat huolta aiheuttavia?

 

Johdanto

Vaaralliseksi kemikaaliksi katsotaan jokainen kemikaali, joka saattaa aiheuttaa haittaa. Eri kemikaalit voivat aiheuttaa erilaista haittaa vaihdellen lievästä ihoärsytyksestä syöpään. Kemikaaleilla voi olla huomattavia vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi ilmaan, veteen ja maaperään, ja ne voivat vaikuttaa haitallisesti myös kasveihin ja eläimiin.

Kemikaali voi vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä vain, jos sille altistuu. Jotta voimme suojella itseämme vaarallisilta kemikaaleilta, niitä on käsiteltävä asianmukaisesti, niin että altistuminen rajoittuu hyväksyttävälle tasolle – tai ne on korvattava turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Jos aineella on tiettyjä haitallisia vaikutuksia, se on luokiteltu EU:n tasolla. Kattava luettelo luokitelluista aineista on saatavana kemikaaliviraston verkkosivuilta. Siellä annetaan myös tietoa aineiden merkitsemisestä.

Vaarallisiin kemikaaleihin sovelletaan REACH-asetuksen ja EU:n muun lainsäädännön nojalla monenlaisia suojatoimenpiteitä.  Esimerkiksi monien vaarallisten aineiden  kauppaa kuluttajille rajoitetaan. Joitakin aineita saa saattaa markkinoille vain, jos niiden erityiseen käyttötarkoitukseen on myönnetty lupa.

Categories Display