Miten kemikaaleja voi käyttää turvallisesti?

Kemikaaleja pidetään pelottavina. Monet ajattelevat, että kemikaalit voivat olla vaarallisia ja niitä pitäisi välttää. Totuus on kuitenkin se, että kemikaalit ovat elämän kannalta välttämättömiä: ihmiset koostuvat niistä ja tarvitsevat niitä.

Kemikaalien käytössä on kuitenkin oltava huolellinen. Jotkin kemikaalit ovat vaarallisia, ja niitä on käsiteltävä varoen. Katso käyttämiesi tuotteiden pakkauksia ja lue merkinnät huolellisesti. Tuotemerkinnöistä saat tietoa kemikaalin turvallisesta käytöstä. Ota ohjeet vakavasti – niiden tarkoituksena on taata turvallisuutesi!

Pyri siihen, että altistut vaarallisille kemikaaleille mahdollisimman vähän. Kemikaalin aiheuttama riski riippuu kemikaalille luonteenomaisesta vaarasta ja itse altistuksesta eli määrästä, jolle altistut, tai altistuksen kestosta.

Käytä oikeuttasi saada tietää, mitä ostamasi kulutustuotteet sisältävät. Kysy jälleenmyyjiltä tuotteiden sisältämistä vaarallisista kemikaaleista. Heillä on lakisääteinen velvollisuus antaa sinulle näitä tietoja. Näin voit välttää vaarallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita.

Hae tietoa kemikaaliviraston verkkosivustolta. Kemikaaliviraston verkkosivustolta saat tietoa REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröidyistä kemikaaleista sekä jollakin tavalla luokitelluista kemikaaleista, joihin sovelletaan erityisiä merkintä- ja pakkausvaatimuksia. Tietoja päivitetään jatkuvasti, jotta saatavillasi olisi kaikki tieto, jota tarvitset voidaksesi huolehtia turvallisuudestasi.

Monet kansalliset ja eurooppalaiset organisaatiot ovat laatineet hyviä neuvoja antaakseen kansalaisille lisätietoja ja konkreettisia vinkkejä vaarallisten kemikaalien välttämisestä.

 

Selvitä, mitä merkinnät tarkoittavat

Image

Varoitusmerkki on merkinnässä oleva kuva, joka sisältää varoitussymbolin ja tiettyjä värejä. Tarkoituksena on antaa tietoa vahingoista, joita tietty aine tai seos voi aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle.

Lisää

Etsi turvallisempia tuotteita

Image

Sitä mukaa kuin vaarallisista kemikaaleista saadaan uutta tietoa ja kuluttajat kysyvät entistä enemmän turvallisia kemikaaleja, yhä useammat yritykset etsivät turvallisempia vaihtoehtoja.

Lisää

 

Käytä kemikaaleja turvallisesti työssä

Image

Terveytesi ja hyvinvointisi kannalta on erittäin tärkeää, että kemikaaleja käytetään työpaikallasi turvallisesti. EU:n kemikaalilainsäädännöstä, kuten REACH-asetuksesta, CLP-asetuksesta ja biosidiasetuksesta, voi olla apua.

Lisää

Käytä oikeuttasi kysyä

Image

Sinulla on oikeus kysyä, sisältävätkö ostamasi tuotteet vaarallisia kemikaaleja. Niitä ovat niin sanotut erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka sisältyvät ehdokasluetteloon.

Lisää