Hormonitoimintaa häiritsevät aineet

Hormonit toimivat kaikissa organismeissa hermoston ja kehon toimintojen välittäjäaineina ja vaikuttavat esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen, vastustuskykyyn, aineenvaihduntaan, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit voivat sekoittaa hormonijärjestelmää ja aiheuttaa siksi haitallisia vaikutuksia sekä ihmisille että luonnolle.

Aineita, jotka vaikuttavat hormonijärjestelmään mutteivät aiheuta haittavaikutuksia, kutsutaan hormonaalisesti vaikuttaviksi aineiksi. Hormonaalisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole aina helppoa erottaa hormonitoimintaa häiritsevistä vaikutuksista, sillä joissakin tapauksissa vaikutus saattaa ilmetä viiveellä.

Monien aineiden – sekä luonnossa esiintyvien että ihmisen valmistamien – katsotaan häiritsevän hormonitoimintaa. Joskus hormonitoimintaa häiritsevän aineen vaikutukset havaitaan vasta, kun altistuksesta on kulunut paljon aikaa. Esimerkiksi sikiön altistuminen kohdussa hormonitoimintaa häiritsevälle aineelle saattaa vaikuttaa vasta aikuisen ja mahdollisesti myös tulevien sukupolvien terveyteen.

Luonnossa nilviäisillä, äyriäisillä, kaloilla, matelijoilla, linnuilla ja nisäkkäillä on havaittu eri puolilla maailmaa vaikutuksia, jotka saattavat liittyä hormonitoiminnan häiriintymiseen. Joidenkin lajien lisääntymiskyvyn heikkeneminen on johtanut populaation pienenemiseen.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat saattaneet aiheuttaa muutoksia ihmisten terveydessä viime vuosikymmenten aikana. Esimerkkejä muutoksista ovat siittiömäärän aleneminen, poikavauvojen sukuelinten epämuodostumien lisääntyminen sekä tietynlaisten hormoneihin yhteydessä olevien syöpätyyppien lisääntyminen. Kiistanalaiset tutkimukset ovat myös viitanneet hermoston kehittymisen ja seksuaalikäyttäytymisen heikentymiseen.

REACH-asetuksen mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi aivan kuten myös syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle haitalliset aineet. Tavoitteena on vähentää niiden käyttöä ja korvata ne viime kädessä turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

A public consultation on the draft Guidance document started on 7 December 2017. A copy of this draft is available on the webform for sending comments to ECHA.