Hormonitoimintaa häiritsevät aineet

Hormonit toimivat kaikissa organismeissa hermoston ja kehon toimintojen välittäjäaineina ja vaikuttavat esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen, vastustuskykyyn, aineenvaihduntaan, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit voivat sekoittaa hormonijärjestelmää ja aiheuttaa siksi haitallisia vaikutuksia sekä ihmisille että luonnolle.

Aineita, jotka vaikuttavat hormonijärjestelmään mutteivät aiheuta haittavaikutuksia, kutsutaan hormonaalisesti vaikuttaviksi aineiksi. Hormonaalisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole aina helppoa erottaa hormonitoimintaa häiritsevistä vaikutuksista, sillä joissakin tapauksissa vaikutus saattaa ilmetä viiveellä.

Monien aineiden – sekä luonnossa esiintyvien että ihmisen valmistamien – katsotaan häiritsevän hormonitoimintaa. Joskus hormonitoimintaa häiritsevän aineen vaikutukset havaitaan vasta, kun altistuksesta on kulunut paljon aikaa. Esimerkiksi sikiön altistuminen kohdussa hormonitoimintaa häiritsevälle aineelle saattaa vaikuttaa vasta aikuisen ja mahdollisesti myös tulevien sukupolvien terveyteen.

Luonnossa nilviäisillä, äyriäisillä, kaloilla, matelijoilla, linnuilla ja nisäkkäillä on havaittu eri puolilla maailmaa vaikutuksia, jotka saattavat liittyä hormonitoiminnan häiriintymiseen. Joidenkin lajien lisääntymiskyvyn heikkeneminen on johtanut populaation pienenemiseen.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat saattaneet aiheuttaa muutoksia ihmisten terveydessä viime vuosikymmenten aikana. Esimerkkejä muutoksista ovat siittiömäärän aleneminen, poikavauvojen sukuelinten epämuodostumien lisääntyminen sekä tietynlaisten hormoneihin yhteydessä olevien syöpätyyppien lisääntyminen. Kiistanalaiset tutkimukset ovat myös viitanneet hermoston kehittymisen ja seksuaalikäyttäytymisen heikentymiseen.

REACH-asetuksen mukaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi aivan kuten myös syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle haitalliset aineet. Tavoitteena on vähentää niiden käyttöä ja korvata ne viime kädessä turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.