Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten

(julkaistu REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisesti)

Ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten

Huomautukset:

  • Oikea versio: Vain tällä sivustolla julkaistu ehdokasluettelo katsotaan oikeaksi. Yrityksillä saattaa olla välittömiä oikeudellisia velvoitteita sen seurauksena, että jokin aine on otettu tällä sivustolla olevaan ehdokasluetteloon ottaen erityisesti huomioon REACH-asetuksen 7, 31 ja 33 artiklan.
  • Numeeriset tunnisteet: Kukin ehdokasluettelon nimike käsittää sekä aineen vedettömät että hydratoidut muodot. Nimikkeen yhteydessä ilmoitettava CAS-numero koskee tavallisesti vedetöntä muotoa. Aineen hydratoidut muodot, joiden tunnisteina on muita CAS-numeroita, kuuluvat kuitenkin nimikkeen piiriin.
  • Muut numeeriset tunnisteet: Nimikkeisiin, joiden EY- ja CAS-numerosarakkeissa on lainausmerkit ("-"), on liitetty mahdollisuuksien mukaan viitteellinen luettelo niiden aineiden tai aineryhmien EY- ja/tai CAS-rekisteröintinumeroista, joiden on katsottu kuuluvan ehdokasluettelonimikkeen piiriin. Näihin tietoihin pääsee käsiksi klikkaamalla "Details"-näppäintä valitun nimikkeen kohdalta.

Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts

EY-nro: - CAS-nro: -
Sisällyttämisen syy
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Sisällyttämisen päivämäärä
12/01/2017
Päätös
IUCLID-tiedostot
Tukiasiakirja
Vastaus kommentteihin
Huomautuksia

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Nonadecafluorodecanoic acid 206-400-3 335-76-2 Expert judgement
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt - 3830-45-3 Expert judgement
Ammonium nonadecafluorodecanoate 221-470-5 3108-42-7 Expert judgement

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2