Miksi aine pitäisi korvata?

On monta syytä siihen, miksi yhtiöt ryhtyvät tähän. Osana tutkimustaan tuotteensa teknisten ominaisuuksien parantamiseksi yhtiöt ehkä haluavat vähentää käyttämänsä aineen aiheuttamaa mahdollista riskiä.  He voivat päättää siirtyä vähemmän vaaralliseen kemikaaliin, vaihtoehtoiseen tekniikkaan tai eri tuotemalliin. Käytännössä kyseessä voi olla näiden toimien yhdistelmästä. Nämä toimet yleensä parantavat tehokkuutta, edistävät innovointia, auttavat kilpailuaseman parantamisessa ja lisäävät turvallisuutta tai säästävät kustannuksia.

Innovaatiot ja tehokkuus

Turvallisempien vaihtoehtojen etsiminen saa yhtiösi tarkastelemaan systemaattisesti sitä, mitä teette ja miten sen teette. Voi myös käydä niin, että käyttämänne aineen tai seoksen tehtävä ei ole enää tarpeellinen, jos prosessia tai tuotteen rakennetta muutetaan. Tämä puolestaan edistää innovointia. Materiaalien ja tuotantoprosessien uudelleentarkastelusta voi seurata myös suurempi tehokkuus, mukaan lukien resurssien pienempi käyttö tai pienempi jätemäärä lopputuotteen elinkaaren aikana.

Kilpailuetu

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen toisilla voi antaa yhtiölle kilpailuedun markkinoilla. Asiakkaanne arvostavat tehokkaita tuotteita, jotka ovat myös turvallisempia työntekijöille ja kuluttajille ja aiheuttavat vähemmän vahinkoa ympäristölle. Aineen korvaamisen ansiosta myös asiakkaanne voivat saada markkinaetua ja vähentää kustannuksiaan, joita aiheutuu kemikaaliturvallisuutta koskevan lainsäädännön noudattamisesta. Markkinoikaa tuotettanne hyvin ja erottukaa kilpailijoistanne.

Säästöjä sääntelykustannuksissa

Vaarallisia kemikaaleja säännellään tiukemmin ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi niiden haitallisilta vaikutuksilta. Niinpä ne edellyttävät tarkempaa valvontaa työpaikalla ja toimitusketjussa. Korvaamalla ne turvallisemmilla vaihtoehtoisilla kemikaaleilla ja tekniikoilla säästetään niiden käyttöön liittyvien riskien hallintaan kuluvaa aikaa ja vaivaa.

Toimi oikein

Monille yhtiöille aineen korvaaminen on yksinkertaisesti oikein toimimista. Aineen kanssa työskenteleviin työntekijöihin, tuotteita käyttäviin kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvan riskin vähentäminen on oikein. Tee oma osasi, jotta Eurooppa olisi turvallisempi meille kaikille ja tuleville sukupolville.

Tarvitsetteko lisää aikaa?

Vaihtoehtojen löytäminen ja testaaminen voi kestää kauan. Jos aine kuuluu REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon, ette saa käyttää sitä sen lopetuspäivän jälkeen. Jos teillä ei siihen mennessä ole vaihtoehtoa, joudutte hakemaan lupaa aineen käyttöön.

Jos haluat lisätietoja, katso REACH-lupamenettely

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)