Rajoitus

Rajoituksilla vähennetään sellaisten tiettyjen aineiden valmistamista, markkinoille saattamista tai käyttöä, joiden aiheuttama riski ihmisen terveydelle tai ympäristölle ei ole hyväksyttävä, tai kielletään ne. Rajoitusta voi ehdottaa jäsenvaltio tai ECHA komission pyynnöstä.

Rajoitusehdotuksen julkinen kuuleminen

Kuka tahansa voi kommentoida aineen rajoittamisesta tehtyä ehdotusta. Tämä kiinnostaa todennäköisimmin yrityksiä, teollisuutta tai kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä, yksittäisiä kansalaisia ja viranomaisia.

Kommentit ovat tervetulleita sekä EU:n maista että muualta.

Julkinen kuuleminen kestää kuusi kuukautta.

Esitä kommentti

Toimita kommenttisi kuulemismenettelyn kolmen ensimmäisen kuukauden kuluessa. Siten varmistat, että huomautuksesi otetaan huomioon, kun ECHAn riskinarviointikomitean (RAC) esittelijät ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) tapaavat kolme kuukautta ehdotuksen julkistamisen jälkeen.

Jos mahdollista, kirjoita kommenttisi englanniksi.

SEACin lausuntoluonnoksia koskeva julkinen kuuleminen

Julkaistuaan sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksen ECHA järjestää toisen julkisen kuulemisen, jossa kaikki asianosaiset voivat kommentoida mutta ainoastaan SEACin lausuntoluonnosta. Muita kommentteja ei oteta huomioon.

Kommentteja otetaan vastaan sekä EU-maista että muualta.

Kuuleminen kestää 60 päivää SEACin lausuntoluonnoksen julkistamisesta.

Esitä kommentti

Jos mahdollista, kirjoita kommenttisi englanniksi.

Komiteoiden lausunnot

Riskinarviointikomitea (RAC) arvioi, onko ehdotettu rajoitus asianmukainen toimenpide ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvan riskin vähentämiseksi.  RAC antaa lausuntonsa yhdeksän kuukauden kuluessa ehdotuksen julkistamisesta.

Ehdotuksista saatujen tietojen ja kommenttien perusteella SEAC punnitsee rajoituksen edut ja haitat yhteiskunnalle. Komitea arvioi rajoituksesta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat edut, kustannukset ja muut sosioekonomiset vaikutukset. SEACin lausuntoluonnos menee julkiseen kuulemiseen.

ECHA toimittaa eteenpäin Euroopan komissiolle kaksi tieteellisten komiteoiden lausuntoa. Komissio tekee muutoksen rajoituksia koskevaan luetteloon (REACH-asetuksen XVII Liite) kolmen kuukauden kuluessa. Uusi rajoitus tai jo tehdyn rajoituksen tarkistus hyväksytään, elleivät Euroopan ministerineuvosto tai Euroopan parlamentti vastusta rajoitusta. 

Confidentiality

As a general rule, ECHA can make available all the comments and information it receives through a consultation. However, you are entitled to submit confidential information which will only be made use of in ECHA and its Committees if you justify the need for your information to be considered confidential. If you choose to submit confidential information, we kindly ask you to also submit a version containing the non-confidential parts.

Data Protection Rules