Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo

Aineen määrittäminen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi ja sen lisääminen ehdokasluetteloon on lupamenettelyn ensimmäinen vaihe. 

Kun aine on lisätty luetteloon, yrityksillä voi olla välittömiä lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka koskevat luetteloon lisättyä ainetta sellaisenaan sekä valmisteissa ja esineissä.

Lisää dokumentaatiota tai tarkempia tietoja erityistä huolta aiheuttavien aineiden yksilöinnin prosessista on kemikaaliviraston verkkosivustolla jäsenvaltioiden komitean osiossa.