Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen

Tietyt aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan tunnistaa erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. REACH-asetuksella pyritään varmistamaan, että erityistä huolta aiheuttavien aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa ja että aineet mahdollisuuksien mukaan korvataan toisilla.

Jäsenvaltio, tai Euroopan komission pyynnöstä myös kemikaalivirasto, voi ehdottaa tietyn aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Julkinen kuuleminen

Kuka tahansa voi esittää huomautuksia tai lisätietoja, jotka liittyvät ehdotetun aineen käyttöön, altistumiseen, vaihtoehtoihin ja riskeihin. Todennäköisimmin tämä kiinnostaa yrityksiä, teollisuutta tai kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä, yksittäisiä kansalaisia ja viranomaisia.

Huomautuksia otetaan vastaan sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta.

Julkinen kuuleminen kestää 45 päivää.

Ehdotuksen esittäjä ‒ jäsenvaltio tai kemikaalivirasto ‒ vastaa mahdollisiin huomautuksiin ja toimittaa ne edelleen jäsenvaltioiden komitealle, joka päättää aineen tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

Esitä omat huomautuksesi

Jos mahdollista, kirjoita huomautuksesi englannin kielellä.

Consultations close at 24:00 Helsinki time

 
4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 France Toxic for reproduction (Article 57 c) 06/09/2016 21/10/2016
4-Heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] - - Austria Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
4-tert-butylphenol 202-679-0 98-54-4 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride) 209-008-0 552-30-7 Netherlands Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts
-
206-400-3
221-470-5
3108-42-7
335-76-2
3830-45-3
Sweden Toxic for reproduction (Article 57 c); PBT (Article 57 d) 06/09/2016 21/10/2016
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
Näytetään 6 tulosta.