Hyvän hallintotavan säännöstö

Hyvän hallintotavan säännöstö sisältää perusperiaatteet, jotka ohjaavat kemikaaliviraston henkilöstöä yleisösuhteissa. Periaatteisiin kuuluvat laillisuus, syrjimättömyys, toimenpiteiden suhteellisuus tavoitteisiin nähden ja yhdenmukaisuus hallintotavassa.

Säännöstön tarkoituksena on taata, että Euroopan kemikaalivirasto toimittaa kansalaisille laadukkaita palveluita, ja tiedottaa yleisölle käyttäytymisnormeista, joiden noudattamista heillä on oikeus vaatia asioidessaan kemikaaliviraston kanssa.

Hallintoneuvosto hyväksyi säännöstön vuonna 2007, ja sitä sovelletaan koko henkilöstöön.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)