Asiakirjojen saatavuus

Kemikaalivirasto tarjoaa verkkosivustollaan mahdollisuuden tutustua moniin virastoon ja REACH-menettelyyn liittyviin keskeisiin asiakirjoihin.

Asiakirjojen saatavuutta sääntelevät seuraavat säännökset ja lait:

  • Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001

Asetuksessa määrätään näiden asiakirjojen saatavuuden yleiset periaatteet ja rajat EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja REACH-asetuksen 118 artiklan 1 kohdan mukaisesti se koskee kemikaaliviraston hallussa olevia asiakirjoja.

On syytä huomata, että pyyntö saada tutustua asiakirjoihin voi kuulua asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 ja 9 artiklan mukaisten poikkeusten piiriin.
 
Alla olevaa lomaketta, osoitetta tai faksinumeroa tulisi käyttää myös pyydettäessä kemikaaliviraston hallussa olevia ympäristötietoja   asetuksen (EY) N:o 1367/2006 nojalla. Tässä asetuksessa käsitellään tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamista yhteisön toimielimiin ja elimiin.

Asiakirjoja voi pyytää:

  • täyttämällä asiakirjapyyntölomakkeen
  • postin välityksellä osoitteesta: 
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • lähettämällä faksin numeroon: + 358 9 6861 8940

Pyynnön käsittelemiseksi tarvitaan pyytäjästä seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, osoite, paikkakunta, postinumero, maa sekä puhelinnumero.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)