Suunnitelmat ja raportit

ECHA suunnittelee toimintaansa sekä monivuotisen että vuosittaisen työohjelman avulla. Kemikaaliviraston yleiskertomuksissa kerrotaan kemikaaliviraston tavoitteiden saavuttamisesta kunakin vuonna.

Alussa ECHAlla oli kolmivuotinen työohjelma. Sitä tarkistettiin vuosittain tehtävän päivityksen periaatteella, jolloin poistettiin edellinen vuosi samalla kuin lisättiin seuraavan jakson kattava suunnitelma. Vuodesta 2014 alkaen ECHA siirtyy viiden vuoden keskipitkän aikavälin strategiaan eli  monivuotiseen työohjelmaan 2014-2018.

Uudesta monivuotisen työohjelman 2014-2018 luonnoksesta järjestetään kesäkuussa 2013 julkinen kuuleminen ja ECHAn hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen asiakirjan syyskuussa 2013.

Vuotuinen työohjelma sisältää kemikaaliviraston kunkin vuoden tavoitteet: niitä mitataan erityisiin indikaattoreihin ja vuosittain asetettuihin tavoitteisiin nähden. Joka vuosi lokakuun loppuun mennessä kemikaaliviraston hallintoneuvosto hyväksyy vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle.

Välittömästi kunkin kalenterivuoden päättymisen jälkeen kemikaalivirasto laatii kyseistä vuotta koskevan yleiskertomuksen, jonka kemikaaliviraston hallintoneuvosto hyväksyy huhtikuun loppuun mennessä.

 

Työohjelmat

Erityiskertomukset

Kemikaalivirastoon sovellettavan lainsäädännön mukaan viraston on myös tuotettava säännöllisesti kertomuksia erityisaiheista, kuten seuraavassa kuvataan.

REACH

 

Raportit vaihtoehdoista eläinkokeille

REACH-asetuksen 117 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistämistavoitetta noudattaen kemikaalivirasto toimittaa komissiolle kolmen vuoden välein raportin eläinkokeita korvaavien menetelmien ja testausstrategioiden täytäntöönpanotilanteesta ja käyttämisestä tiedon tuottamiseen sisäisistä ominaisuuksista ja riskinarviointeihin tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Kemikaalivirasto toimitti ensimmäisen tällaisen raportin kesäkuussa 2011, toisen kesäkuussa 2014 ja kolmannen kesäkuussa 2017.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Tutkimustulokset – analyysi ylemmän tason tutkimuksista, jotka on toimitettu ilman testausehdotuksia [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

REACH-asetuksen toimintaa koskevat kertomukset

REACH-asetuksen 117 artiklan 2 kohdan mukaisesti kemikaalivirasto toimittaa joka viides vuosi Euroopan komissiolle kertomuksen REACH-asetuksen toiminnasta.  Kemikaaliviraston on sisällytettävä näihin kertomuksiin "tiedot 11 artiklan mukaisesta tietojen yhteisestä toimittamisesta ja [yhteenveto] tietojen erikseen toimittamiselle annetuista selityksistä".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Raportit PIC-asetuksen toimivuudesta

PIC-asetuksen 22 artiklan mukaisesti ECHA toimittaa joka kolmas vuosi Euroopan komissiolle kertomuksen asetuksen toimivuudesta.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)