Riskiviestintäverkosto

Kemikaaliviraston pääjohtaja käynnisti riskiviestintäverkoston syksyllä 2008. Siihen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edustajia, jotka tiedottavat kansallisella tasolla suurelle yleisölle kemikaalien turvallisesta käytöstä ja aineiden riskeistä.

Verkosto toimii viraston foorumina, jonka kautta se voi hoitaa lakisääteiseen toimialaansa kuuluvia tehtäviä REACH-asetuksen mukaisesti eli antaa näitä asioita koskevia ohjeita ja koordinoida jäsenvaltioiden toimintaa tältä osin. Viraston kahteen muuhun verkostoon, etenkin HelpNetiin, verrattuna riskiviestintäverkosto on määritellyt itsensä "puoliaktiiviseksi". Tämä tarkoittaa sitä, että verkosto ottaa toimintansa suunnittelussa huomioon niiden resurssien vähäisyyden, joita jäsenvaltiot voivat osoittaa tähän työhön asiaan liittyvien kansallisten toimiensa ohella.

Verkosto on hyödyllinen foorumi kokemuksien ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista varten tällä erityisalalla. Sen avulla jäsenvaltioiden edustajat voivat tutustua aihepiiriä koskevaan akateemiseen tutkimukseen ja toimintakäytäntöihin. Verkosto myös lisää tietämystä tällaisen viestinnän erilaisista perusedellytyksistä, kuten siitä, että julkishallinnon viranomaisten on saatava yhteisönsä luottamus jo päivittäistä toimintaansa koskevassa rutiiniviestinnässään.

Perustamisensa jälkeen riskiviestintäverkosto (RCN) on määritellyt roolinsa yksityiskohtaisemmin ja on sittemmin toiminut seuraaville asiakirjoille omistautuneena foorumina: kemikaaliviraston ohjeasiakirja  "Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals" ja kemikaaliviraston raportti "Study on the Communication of Information to the General Public", joka on toimitettu Euroopan komissiolle CLP-asetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Verkoston tavoitteena on toimia riskiviestinnän käytännön vaiheita kehittävänä foorumina, eikä se pyri yhtenäistämiseen enempää kuin mitä REACH-asetuksessa säädetty koordinointiin keskittynyt ohjeistus edellyttää. Riskiviestintäverkosto kutsuu jäsenensä silloin tällöin pitämään täysistuntoja sekä työpajoja toimintaohjelmansa edistämiseksi. Kokemusten vaihtamisen ja esitelmien kuuntelemisen lisäksi niissä voidaan järjestää myös aihekohtaisia koulutustilaisuuksia ja muuta käytännön toimintaa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)