EU:n ulkosuhteita koskevan politiikan tukeminen

 

Image

Euroopan unionin laajentumispolitiikkaan ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluu erityistoimia kolmansien maiden tiettyjen ryhmien ja EU:n virastojen välisen yhteistoiminnan voimistamiseksi. Laajentumispolitiikka keskittyy ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin. Naapuruuspolitiikka sitä vastoin suuntautuu niihin kuuteentoista maahan, jotka sijaitsevat välittömästi Euroopan unionin ulkorajojen takana. Euroopan komissio tukee ensin laajentumispolitiikan piiriin kuuluvia maita liittymisen esivalmistelussa ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita Euroopan naapuruuspoliittisen välineen (ENPI) avulla. Usein nämä molemmat toimivat teknistä apua ja tiedonvaihtoa palvelevan TAIEX-välineen avulla.

ECHA on osallistunut molempiin politiikan alueisiin kemikaalien asianmukaisen hallinnan alalla. Viraston pääasiallinen tavoite on auttaa kolmansia maita mukautumaan teknisellä tasolla ECHAn kemikaaliturvallisuutta koskevaan sääntelytomintaan ja ymmärtämään sitä.

Vuodesta 2009 lähtien kemikaalivirasto on toteuttanut omaa IPA-hankettaan, jossa painotus on tietoa antavissa ja kouluttavissa tapahtumissa edunsaajamaiden viranomaisille. Ensimmäinen hanke päättyi marraskuussa 2011 ja toinen marraskuussa 2014. Kolmas hanke kattaa ajanjakson syyskuusta 2015 helmikuuhun 2018.

ECHA osallistuu kemikaalien hallintaa koskeviin TAIEX-tapahtumiin IPA- ja ENPI-maissa erityiskutsujen perusteella.

Sääntelyä ja kauppaa koskevissa keskusteluissa, joita EU käy tärkeimpien kumppaniensa kuten Kiinan, Korean ja Venäjän federaation kanssa, virasto antaa tukeaan erityiseti tarjoamalla tietoa REACH- ja CLP-asetusten asemasta ja soveltamisesta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)