Monenvälinen kemikaaliturvallisuutta koskeva työ

 

Image

Viraston kansainvälinen yhteistyö liittyy myös sitoumuksiin, joita EU:lla on YK:n alaisten monenkeskisten kemikaalien asianmukaista hallintaa koskevien sopimusten perusteella. Näitä ovat Tukholman yleissopimus (pysyvät orgaaniset yhdisteet), Rotterdamin yleissopimus (PIC), kansainvälinen kemikaalihallintasopimus (SAICM), kestävän kehityksen komissio (CSD) sekä WHO:n kansainvälinen kemikaaliturvallisuusohjelma (IPCS) samoin kuin YK:n yleiseen yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäjärjestelmään tähtäävä työ.

Virasto tukee tällä monenkeskisellä alueella Euroopan komission toimintaa. Rotterdamin yleissopimuksen tapauksessa viraston roolin määrittää tiettyjen vaarallisten aineiden tuontia ja vientiä säätelevä PIC-asetus. EU:n monenkeskistä toimintaa tuetaan mm. osallistumalla kokousvalmisteluihin, lähettämällä asiantuntijoita sekä järjestämällä tiedotustapaamisia erityistapahtumissa Euroopan komission pyynnöstä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)