Yhteistyö vastaavien sääntelyvirastojen kanssa

 

Image

Virastolla on yhteistyösopimuksia (yhteistyöpöytäkirja tai aiejulistus) sääntelyviranomaisten kanssa neljässä maassa: Australia, Kanada, Japani ja Yhdysvallat. Sopimukset on tehty vuosina 2010 ja 2011. Toiminnassa keskitytään tiedon vaihtamiseen, parhaisiin käytäntöihin ja tieteelliseen tietoon.

Näiden teknistä ja tieteellistä yhteistyötä koskevien sopimusten tueksi on laadittu säännöllisesti päivitettäviä työohjelmia. Vuorovaikutus ECHAn vertaisorganisaatioiden kanssa käsittää johtajan video- ja puhelinkonferenssit sekä asiantuntijoiden väliset tekniset keskusteluistunnot, mikäli esiin on noussut kummankin osapuolen kannalta kiinnostavia tai hyödyllisiä aiheita. Yhteistyö keskittyy lähinnä sääntelyyn liittyvän tiedon parhaita käytäntöjä koskevaan keskusteluun, IT-työvälineisiin sekä mielekkään kemikaalien hallinnan kannalta tärkeisiin tietokantoihin.

Nykyisten sopimusten kattaman yhteistyön piiriin ei kuulu luottamuksellisen liiketoimintatiedon vaihtoa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)