Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu ohjelma

Viraston valmistuneille tarkoitetun ohjelman tavoitteena on auttaa löytämään koulutusta, joka parantaa pätevyyttä toimia kemikaalialan sääntelyasioita käsittelevinä tutkijoina ja asiantuntijoina REACH- ja CLP-, biosidi- ja PIC-asetusten kysymysten parissa.  Näin voi saada käsityksen sääntelyasioita käsittelevän tutkijan työstä ja alalla yleensä vaadittavasta ammatillisesta pätevyydestä ja kokemuksesta.  Lisäksi kemikaalivirastossa on lyhytaikaisia harjoittelupaikkoja, joissa voi saada työkokemusta sääntelyasioita käsittelevän asiantuntijan tehtäviin.

Euroopassa on jo tarjolla asiantuntijakoulutusta sekä asiantuntijatehtäviin liittyviä koulutusohjelmia,  jotka liittyvät kemikaalialan sääntelyä käsittelevän tutkijan työhön. Seuraavan linkin kautta saa luettelon, jossa on hyödyllisiä yhteystietoja tämänhetkisistä kursseista toksikologian, ekotoksikologian, riskinarvioinnin sekä REACH-, CLP-, biosidi- ja PIC-lainsäädännön alalla.

Kemikaaliviraston sääntelyasioita käsittelevät tutkijat ja asiantuntijat tulevat eri aloilta: he ovat esimerkiksi kemian, biologian, ympäristötieteen, toksikologian, altistumisen ja riskien arvioinnin sekä lainsäädännön asiantuntijoita. He työskentelevät monialaisissa ryhmissä. Näin varmistetaan kemikaalilainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano.

Tähän liittyy vankalle tieteelliselle pohjalle perustuva ongelmanratkaisu, jossa otetaan myös huomioon lainsäädännön vaatimukset, kuten erilaiset toimintalinjat, sekä sosioekonomiset analyysit.

Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi

  • yritysten toimittamien fysikokemiallisten, ympäristöön liittyvien ja toksikologisten tietojen tieteellinen arviointi
  • kemikaalien käytöstä johtuvien riskien arviointi
  • uusien ja käytössä olevien testaus- ja arviointistrategioiden kehittämisen koordinointi
  • sosioekonomisten arviointien koordinointi, mikä liittyy aineen käytön lupa- tai rajoituspäätöksiin
  • yritysten tukeminen tieteellisesti, teknisesti ja lainsäädännöllisesti kemikaalien rekisteröinnissä
  • teknisten ohjeasiakirjojen kehittäminen
  • asiantuntijaneuvonnan tarjoaminen Euroopan komissiolle
  • viraston ja komission edustaminen kansainvälisellä tasolla

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)