Skip to Content
Skip to Content

Aine identifitseerimine

REACH-, CLP- ja biotsiidimäärus keskenduvad ainetele – näiteks nõuab REACH-määrus, et esitaksite toimiku iga keemilise aine kohta, mida toodate või impordite. Toimiku aluseks on aine selge ja täpne identifitseerimine.

Aine täpne identifitseerimine on oluline lähtepunkt ainete REACH-registreerimisel, samuti klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (CLP-määruse) ning biotsiidimääruse nõuete täitmisel. See võimaldab ka õigesti identifitseerida ohtlikke aineid, et võtta vajalikke riskijuhtimismeetmeid, millega piirata nende ainete riske inimtervisele ja keskkonnale.

Mis on aine identifitseerimine ning miks peab see olema selge ja täpne?

Alustamine

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2