QSAR Toolbox

See tarkvararakendus aitab valitsusasutustel, keemiatööstuse ettevõtjatel ja teistel sidusrühmadel täita kemikaalide (öko)toksilisuse hindamiseks vajalikke andmelünki. Toolbox koondab erinevatest allikatest pärit teabe ja vahendid loogiliseks töövooks,  mille oluline osa on kemikaalide kategooriatesse rühmitamine.

Rakenduse põhiomadused on järgmised:

  1. Vaadeldava kemikaali struktuuriomaduste ja võimaliku toimemehhanismi või -viisi kindlaksmääramine.
  2. Teiste samasuguste struktuuriomaduste ja/või toimemehhanismi või -viisidega kemikaalide kindlaksmääramine.
  3. Olemasolevate katseandmete kasutamine andmelünga või -lünkade täitmiseks.

 

OECD QSAR Toolbox'i kasutamise näited

Image
Selgitavate näidete varal saab nüüd õppida kasutama vahendit OECD QSAR Toolbox enne 2018. aasta tähtaega. 1. osas (sissejuhatus) antakse OECD QSAR Toolbox'i kohta taustateavet ning tutvustatakse vahendit üldiselt. 2. osas esitatakse konkreetsete ainetega seotud juhtumiuuringud.