Riiklikud kasutajatoed

Riiklikud kasutajatoed on esmane kontaktpunkt, kust võib küsida teavet biotsiidimääruse, CLP- või REACH-määruse kohta. Sealt saate emakeelset nõu ja samuti teavet kohalike tingimuste kohta, mis võib olla nende määruste korrektseks järgimiseks oluline. Kontaktandmed on allpool.