Skip to Content
Skip to Content

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 014-028-00-6 View details
O,O'-(ethenylmethylsilylene)di[(4-methylpentan-2-one)oxime]
421-870-1 156145-66-3 014-029-00-1 View details
[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium
422-060-0 137390-08-0 014-030-00-7 View details
bis(1-methylethyl)-dimethoxysilane
421-540-7 18230-61-0 014-031-00-2 View details
dicyclopentyldimethoxysilane
404-370-8 126990-35-0 014-032-00-8 View details
2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica
419-030-4 125804-20-8 014-033-00-3 View details
3-hexylheptamethyltrisiloxane
428-700-5 1873-90-1 014-034-00-9 View details
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 014-035-00-4 View details
(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane
405-020-7 105024-66-6 014-036-00-X View details
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 014-037-00-5 View details
S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octanethioate
436-690-9 220727-26-4 014-038-00-0 View details
(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilane
439-360-2 142877-45-0 014-039-00-6 View details
N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilane
445-890-5 201290-01-9 014-041-00-7 View details
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 014-042-00-2 View details
reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)
432-200-2 014-043-00-8 View details
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 014-044-00-3 View details
magnesium sodium fluoride silicate
442-650-1 56450-90-9 014-045-00-9 View details
e-glass microfibres of representative composition
[Calcium-aluminium-silicate fibres with random orientation with the following representative composition (% given by weight): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Process: typically produced by flame attenuation and rotary process. (Additional individual elements may be present at low levels; the process list does not preclude innovation).]
014-046-00-4 View details
glass microfibres of representative composition
[Calcium-aluminium-silicate fibres with random orientation with the following composition (% given by weight): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Process: typically produced by flame attenuation and rotary process. (Additional individual elements may be present at low levels; the process list does not preclude innovation).]
014-047-00-X View details
white phosphorus
231-768-7 7723-14-0 015-001-00-1 View details
red phosphorus
231-768-7 7723-14-0 015-002-00-7 View details
calcium phosphide
tricalcium diphosphide
215-142-0 1305-99-3 015-003-00-2 View details
aluminium phosphide
244-088-0 20859-73-8 015-004-00-8 View details
magnesium phosphide
trimagnesium diphosphide
235-023-7 12057-74-8 015-005-00-3 View details
trizinc diphosphide
zinc phosphide
215-244-5 1314-84-7 015-006-00-9 View details
phosphorus trichloride
231-749-3 7719-12-2 015-007-00-4 View details
phosphorus pentachloride
233-060-3 10026-13-8 015-008-00-X View details
phosphoryl trichloride
233-046-7 10025-87-3 015-009-00-5 View details
phosphorus pentoxide
215-236-1 1314-56-3 015-010-00-0 View details
phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %
231-633-2 7664-38-2 015-011-00-6 View details
tetraphosphorus trisulphide
phosphorus sesquisulphid
215-245-0 1314-85-8 015-012-00-1 View details
triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 015-013-00-7 View details
tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 015-014-00-2 View details
tricresyl phosphate (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)
tritolyl phosphate (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)
201-103-5 78-30-8 015-015-00-8 View details
tricresyl phosphate (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)
tritolyl phosphate (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)
201-105-6 78-32-0 015-016-00-3 View details
dichlorvos (ISO)
2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
200-547-7 62-73-7 015-019-00-X View details
mevinphos (ISO)
2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
232-095-1 7786-34-7 015-020-00-5 View details
trichlorfon (ISO)
dimethyl 2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
200-149-3 52-68-6 015-021-00-0 View details
phosphamidon (ISO)
2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
236-116-5 13171-21-6 015-022-00-6 View details
pyrazoxon
diethyl 3-methylpyrazol-5-yl phosphate
108-34-9 015-023-00-1 View details
triamiphos (ISO)
5-amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide
620-368-1 1031-47-6 015-024-00-7 View details
TEPP (ISO)
tetraethyl pyrophosphate
203-495-3 107-49-3 015-025-00-2 View details
schradan (ISO)
octamethylpyrophosphoramide
205-801-0 152-16-9 015-026-00-8 View details
sulfotep (ISO)
O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrophosphate
222-995-2 3689-24-5 015-027-00-3 View details
demeton-O (ISO)
O,O-diethyl-O-2-ethylthioethyl phosphorothioate
206-053-8 298-03-3 015-028-00-9 View details
demeton-S (ISO)
diethyl-S-2-ethylthioethyl phosphorothioate
204-801-8 126-75-0 015-029-00-4 View details
demeton-O-methyl (ISO)
O-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
212-758-1 867-27-6 015-030-00-X View details
demeton-S-methyl (ISO)
S-2-ethylthioethyl dimethyl phosphorothioate
213-052-6 919-86-8 015-031-00-5 View details
prothoate (ISO)
O,O-diethyl isopropylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
218-893-2 2275-18-5 015-032-00-0 View details
phorate (ISO)
O,O-diethyl ethylthiomethyl phosphorodithioate
206-052-2 298-02-2 015-033-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1