Skip to Content
Skip to Content

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
Fatty acids C16-18 (even numbered), - mono and di esters with Sucrose
950-360-6 View details
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
839-589-1 1214330-74-1 View details
Reaction products of methacrylic acid and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
701-308-4 View details
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 View details
6-(4-aminophenyl)-1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
839-927-8 1589503-93-4 View details
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
839-928-3 174072-89-0 View details
6-methoxypyridazin-3-amine—hydrogen chloride (1/1)
839-929-9 1589503-98-9 View details
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 View details
ethyl-2-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-147-5 308831-93-8 View details
ethyl 2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-148-0 308831-94-9 View details
ethyl 4-(bromomethyl)-2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-149-6 308831-95-0 View details
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 View details
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 View details
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-[(tetrahydropyran-4-yl)(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid tert-butyl ester
840-712-6 1034975-53-5 View details
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 View details
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 View details
(R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1H-tetrazol-1-yl)-1-(5-(4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)pyridin-2-yl)propan-2-ol
841-499-2 1340593-59-0 View details
Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime
701-311-0 View details
1-(((cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 2-(((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
841-878-2 1867269-66-6 View details
(6-amino-2-pyridyl)-(1-methyl-4-piperidyl)methanone;dihydrate;dihydrochloride
842-055-0 2356133-42-9 View details
benzyl (3S,4R)-3-ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo-[2,3-e]pyrazin-8-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
842-316-9 2095311-51-4 View details
1-(4-amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol
842-607-0 144875-48-9 View details
5-hydroxyoxolan-2-one
842-609-1 50768-69-9 View details
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 View details
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 View details
Pyrazol Quinoline Acetamide Derivative
View details
Oct-7-enyl acetate
843-696-9 5048-35-1 View details
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1)
843-886-1 1628206-32-5 View details
Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin
844-252-7 500717-23-7 View details
Platinum(IV) aqua hydroxo nitrato complexes
701-319-4 View details
Pentanedioic acid, 2-bromo-, 1,5-dibutyl ester
844-708-5 104867-13-2 View details
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 View details
cyclohexylmethanethiol
845-362-8 2550-37-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1