Skip to Content
Skip to Content

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol
[DCPP]
429-290-0 3380-30-1 605-023-00-5 View details
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 605-024-00-0 View details
chloroacetaldehyde
203-472-8 107-20-0 605-025-00-6 View details
2,5,7,7-tetramethyloctanal
405-690-0 114119-97-0 605-026-00-1 View details
reaction mass of: 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-6-carboxaldehyde
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-5-carboxaldehyde
410-480-7 605-027-00-7 View details
β-methyl-3-(1-methylethyl)-benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 605-028-00-2 View details
2-cyclohexylpropanal
412-270-0 2109-22-0 605-029-00-8 View details
1-(p-methoxyphenyl)acetaldehyde oxime
411-510-1 3353-51-3 605-030-00-3 View details
reaction mass of: 2,2-dimethoxyethanal [(this component is considered to be anhydrous in terms of identity, structure and composition. However, 2,2-dimethoxyethanal will exist in a hydrated form. 60 % anhydrous is equivalent to 70.4 % hydrate
water(Including free water and water in hydrated 2,2-dimethoxyethanal)]
421-890-0 605-031-00-9 View details
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 605-032-00-4 View details
reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 605-033-00-X View details
reaction mass of: (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde
(1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde
(1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-4-carbaldehyde
429-860-9 605-034-00-5 View details
(E)-3-(4-(4-fluorophenyl)-5-methoxymethyl-2,6-bis(1-methoxymethyl)pyridin-3-yl)prop-2-enal
426-330-9 177964-68-0 605-035-00-0 View details
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 605-036-00-6 View details
trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
421-800-1 120578-03-2 605-037-00-1 View details
3-methyl-5-phenylpentan-1-al
433-900-0 55066-49-4 605-038-00-7 View details
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 605-039-00-2 View details
3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
257-187-9 51414-25-6 605-040-00-8 View details
4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
250-863-4 31906-04-4 605-040-00-8 View details
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (INCI); reaction mass of 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde 641-410-5 130066-44-3 605-040-00-8 View details
acetone
propan-2-one
propanone
200-662-2 67-64-1 606-001-00-8 View details
butanone
ethyl methyl ketone
201-159-0 78-93-3 606-002-00-3 View details
heptan-3-one
butyl ethyl ketone
203-388-1 106-35-4 606-003-00-9 View details
4-methylpentan-2-one
isobutyl methyl ketone
203-550-1 108-10-1 606-004-00-4 View details
2,6-dimethylheptan-4-one
di-isobutyl ketone
203-620-1 108-83-8 606-005-00-X View details
pentan-3-one
diethyl ketone
202-490-3 96-22-0 606-006-00-5 View details
3-methylbutan-2-one
methyl isopropyl ketone
209-264-3 563-80-4 606-007-00-0 View details
4-methylpent-3-en-2-one
mesityl oxide
205-502-5 141-79-7 606-009-00-1 View details
cyclohexanone
203-631-1 108-94-1 606-010-00-7 View details
2-methylcyclohexanone
209-513-6 583-60-8 606-011-00-2 View details
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
isophorone
201-126-0 78-59-1 606-012-00-8 View details
p-benzoquinone
quinone
203-405-2 106-51-4 606-013-00-3 View details
chlorophacinone (ISO)
2-[(4-chlorophenyl)(phenyl)acetyl]-1H-indene-1,3(2H)-dione
223-003-0 3691-35-8 606-014-00-9 View details
pindone (ISO)
2-pivaloylindan-1,3-dione
201-462-8 83-26-1 606-016-00-X View details
diketene
diketen
211-617-1 674-82-8 606-017-00-5 View details
dichlone (ISO)
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone
204-210-5 117-80-6 606-018-00-0 View details
chlordecone (ISO)
perchloropentacyclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decan-5-one
decachloropentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decan-4-one
205-601-3 143-50-0 606-019-00-6 View details
5-methylheptan-3-one
208-793-7 541-85-5 606-020-00-1 View details
N-methyl-2-pyrrolidone
1-methyl-2-pyrrolidone
212-828-1 872-50-4 606-021-00-7 View details
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 606-022-00-2 View details
4-methoxy-4-methylpentan-2-one
203-512-4 107-70-0 606-023-00-8 View details
heptan-2-one
methyl amyl ketone
203-767-1 110-43-0 606-024-00-3 View details
cyclopentanone
204-435-9 120-92-3 606-025-00-9 View details
5-methylhexan-2-one
isoamyl methyl ketone
203-737-8 110-12-3 606-026-00-4 View details
heptan-4-one
di-n-propyl ketone
204-608-9 123-19-3 606-027-00-X View details
2,4-dimethylpentan-3-one
di-isopropyl ketone
209-294-7 565-80-0 606-028-00-5 View details
pentane-2,4-dione
acetylacetone
204-634-0 123-54-6 606-029-00-0 View details
hexan-2-one
methyl butyl ketone
butyl methyl ketone
methyl-n-butyl ketone
209-731-1 591-78-6 606-030-00-6 View details
3-propanolide
1,3-propiolactone
200-340-1 57-57-8 606-031-00-1 View details
hexachloroacetone
204-129-5 116-16-5 606-032-00-7 View details
2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidinedione
methazole
243-761-6 20354-26-1 606-033-00-2 View details
metribuzin (ISO)
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one
4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one
244-209-7 21087-64-9 606-034-00-8 View details
chloridazon (ISO)
5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one
pyrazon
216-920-2 1698-60-8 606-035-00-3 View details
quinomethionate
chinomethionat (ISO)
6-methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)quinoxalin-2-one
219-455-3 2439-01-2 606-036-00-9 View details
triadimefon (ISO)
1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanone
256-103-8 43121-43-3 606-037-00-4 View details
diphacinone (ISO)
2-diphenylacetylindan-1,3-dione
201-434-5 82-66-6 606-038-00-X View details
5(or 6)-tert-butyl-2'-chloro-6'-ethylamino-3',7'-dimethylspiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthene)-3-one
400-680-2 606-039-00-5 View details
(N-benzyl-N-ethyl)amino-3-hydroxyacetophenone hydrochloride
401-840-4 55845-90-4 606-040-00-0 View details
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 606-041-00-6 View details
acetophenone
202-708-7 98-86-2 606-042-00-1 View details
2,4-di-tert-butylcyclohexanone
405-340-7 13019-04-0 606-043-00-7 View details
2,4,6-trimethylbenzophenone
403-150-9 954-16-5 606-044-00-2 View details
oxadiazon (ISO)
3-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
243-215-7 19666-30-9 606-045-00-8 View details
reaction mass of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one
401-700-2 3100-36-5 606-046-00-3 View details
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 606-047-00-9 View details
2'-anilino-3'-methyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-one
406-480-1 606-048-00-4 View details
4-(trans-4-propylcyclohexyl)acetophenone
406-700-6 78531-61-0 606-049-00-X View details
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 606-050-00-5 View details
4-pentylcyclohexanone
406-670-4 61203-83-6 606-051-00-0 View details
4-(N,N-dibutylamino)-2-hydroxy-2'-carboxybenzophenone
410-410-5 54574-82-2 606-052-00-6 View details
flurtamone (ISO)
(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(α, α,α-trifluoro-m-tolyl)furan-3(2H)-one
619-224-0 96525-23-4 606-053-00-1 View details
isoxaflutole (ISO)
5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl ketone
604-222-4 141112-29-0 606-054-00-7 View details
1-(2,3-dihydro-1,3,3,6-tetramethyl-1-(1-methylethyl)-1H-inden-5-yl)ethanone
411-180-9 92836-10-7 606-055-00-2 View details
4-chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
404-610-1 116412-83-0 606-056-00-8 View details
4-propylcyclohexanone
406-810-4 40649-36-3 606-057-00-3 View details
4'-fluoro-2,2-dimethoxyacetophenone
407-500-1 21983-80-2 606-058-00-9 View details
2,4-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone hydrochloride
412-390-3 86386-75-6 606-059-00-4 View details
reaction mass of: trans-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane
cis-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane
412-950-7 131812-67-4 606-060-00-X View details
(3-chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone
423-290-4 66938-41-8 606-061-00-5 View details
tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde
407-330-8 61571-06-0 606-062-00-0 View details
(E)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)propenal
410-980-5 112704-51-5 606-063-00-6 View details
pregn-5-ene-3,20-dione bis(ethylene ketal)
407-450-0 7093-55-2 606-064-00-1 View details
1-(4-morpholinophenyl)butan-1-one
413-790-0 606-065-00-7 View details
(E)-5[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethylcyclopentanone
410-440-9 164058-20-2 606-066-00-2 View details
reaction mass of: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-4-yl)ethanone
1-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(f)inden-4-yl)ethanone
1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-3,3-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
414-870-8 96792-67-5 606-067-00-8 View details
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
415-770-7 1638-05-7 606-068-00-3 View details
spiro[1,3-dioxolane-2,5'-(4',4',8',8'-tetramethyl-hexahydro-3',9'-methanonaphthalene)]
415-460-1 154171-76-3 606-069-00-9 View details
butroxydim (ISO)
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
414-790-3 138164-12-2 606-070-00-4 View details
17-spiro(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)androsta-1,4-diene-3-one
421-050-3 13258-43-0 606-071-00-X View details
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
421-600-2 719-86-8 606-072-00-5 View details
4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone
Michler's ketone
202-027-5 90-94-8 606-073-00-0 View details
reaction mass of: (1R*,2S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethylnaphthalene
(2R*,3S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphthalene
425-570-1 606-074-00-6 View details
1-benzyl-5-ethoxyimidazolidine-2,4-dione
417-340-4 65855-02-9 606-075-00-1 View details
1-((2-quinolinyl-carbonyl)oxy)-2,5-pyrrolidinedione
418-630-3 136465-99-1 606-076-00-7 View details
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
418-650-2 104872-06-2 606-077-00-2 View details
1-octylazepin-2-one
420-040-6 59227-88-2 606-078-00-8 View details
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 606-079-00-3 View details
(3β, 5α, 6β)-3-(acetyloxy)-5-bromo-6-hydroxy-androstan-17-one
419-790-7 4229-69-0 606-081-00-4 View details
reaction mass of: butan-2-one oxime
syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 606-082-00-X View details
2-chloro-5-sec-hexadecylhydroquinone
407-750-1 137193-60-3 606-083-00-5 View details
1-(4-methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
414-540-3 484-33-3 606-084-00-0 View details
(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
418-530-1 79200-56-9 606-085-00-6 View details
1-(3,3-dimethylcyclohexyl)pent-4-en-1-one
422-330-8 56973-87-6 606-086-00-1 View details
6-ethyl-5-fluoro-4(3H)-pyrimidone
422-460-5 137234-87-8 606-087-00-7 View details
2,4,4,7-tetramethyl-6-octen-3-one
422-520-0 74338-72-0 606-088-00-2 View details
reaction mass of: 1,4-diamino-2-chloro-3-phenoxyanthraquinone
1,4-diamino-2,3-bis-phenoxyanthraquinone
423-220-2 12223-77-7 606-089-00-8 View details
1-[3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]ethanone
430-920-1 73096-98-7 606-090-00-3 View details
6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
421-320-0 118289-55-7 606-091-00-9 View details
reaction mass of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one
(E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one
a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one
422-320-3 34902-57-3 606-092-00-4 View details
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 606-093-00-X View details
N-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3-methyl-1-phenyl-spiro[[1]benzo-pyrano[2,3-c]pyrazole-4(1H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3'-one
417-460-7 606-094-00-5 View details
(R,S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
421-830-3 49805-30-3 606-095-00-0 View details
3-(6-O-(6-desoxy-α-.sc.l.sc.-mannopyranosyl-O-(α-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)-(β-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
424-170-4 130603-71-3 606-096-00-6 View details
2,2''-dihydroxy-4,4''-(2-hydroxy-propane-1,3-diyldioxy)dibenzophenone
424-210-0 23911-85-5 606-097-00-1 View details
1-benzyl-5-(hexadecyloxy)-2,4-imidazolidinedione
431-220-9 158574-65-3 606-098-00-7 View details
5-methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
425-000-1 61718-80-7 606-099-00-2 View details
2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one
425-150-8 94723-86-1 606-100-00-6 View details
reaction mass of: 1,5-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-anthracenedione
1-[(2-ethylhexyl)amino]-5-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-9,10-anthracenedione
1,5-bis[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-9,10-anthracenedione
1-[(2-ethylhexyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracene dione
1-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-5-[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione
1,5-bis[(3-methyloxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione
426-050-7 165038-51-7 606-101-00-1 View details
4-(3-triethoxysilylpropoxy)-2-hydroxybenzophenone
431-490-8 79876-59-8 606-102-00-7 View details
1-(4-(trans-4-ethylcyclohexyl)phenyl)ethanone
426-460-6 260415-81-4 606-103-00-2 View details
1-(4-(trans-4-pentylcyclohexyl)phenyl)ethanone
426-830-7 78531-59-6 606-104-00-8 View details
3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispyrol-2,5-dione
431-500-0 226065-73-2 606-105-00-3 View details
1-(4-(trans-4-butylcyclohexyl)phenyl)ethanone
427-320-7 83626-30-6 606-106-00-9 View details
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
427-770-4 1075-89-4 606-107-00-4 View details
1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl )-3-pentanone
436-710-6 756-13-8 606-108-00-X View details
2-(4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone
428-320-1 71308-16-2 606-109-00-5 View details
5-ethoxy-5H-furan-2-one
428-330-4 2833-30-9 606-110-00-0 View details
5-amino-6-methyl-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
428-410-9 67014-36-2 606-111-00-6 View details
(4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one
428-690-2 1668-86-6 606-112-00-1 View details
1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one
429-040-0 272460-97-6 606-113-00-7 View details
4,4',5,5',6,6',7,7'-octachloro-(2,2')biisoindolyl-1,1',3,3'-tetraone
429-150-9 67887-47-2 606-114-00-2 View details
profoxydim (ISO)
2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one
604-105-8 139001-49-3 606-115-00-8 View details
tepraloxydim (ISO)
(RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one
604-715-4 149979-41-9 606-116-00-3 View details
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 606-117-00-9 View details
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-(phenyl)-1,4-benzoquinonediimine
429-640-2 52870-46-9 606-118-00-4 View details
(E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one
429-900-5 82356-51-2 606-119-00-X View details
2,5-dihydroxy-5-methyl-3-(morpholin-4-yl)-2-cyclopenten-1-one
430-170-5 114625-74-0 606-120-00-5 View details
(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one)
430-460-1 133636-82-5 606-121-00-0 View details
3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one
430-820-8 114341-88-7 606-122-00-6 View details
4-hexadecyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
430-840-7 606-123-00-1 View details
1-cyclopropyl-3-(2-methylthio-4-trifluoromethylphenyl)-1,3-propanedione
421-080-7 161462-35-7 606-124-00-7 View details
1-benzylimidazolidine-2,4-dione
421-340-1 6777-05-5 606-125-00-2 View details
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 606-126-00-8 View details
2,2'-(1,3-phenylene)bis[5-chloro-1H-isoindole]-1,3(2H)-dione
422-650-8 148935-94-8 606-128-00-9 View details
5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one
(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one
423-090-7 156732-13-7 606-129-00-4 View details
4-(1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-cyclohexanone
423-860-2 56309-94-5 606-130-00-X View details
cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
427-230-8 5571-36-8 606-131-00-5 View details
(6β)-6,19-epoxyandrost-4-ene-3,17-dione
433-490-3 6563-83-3 606-132-00-0 View details
androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione
433-560-3 15375-21-0 606-134-00-1 View details
cyclohexadecanone
438-930-8 2550-52-9 606-135-00-7 View details
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
444-350-6 133413-70-4 606-136-00-2 View details
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 606-137-00-8 View details
(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanone
444-800-1 141645-23-0 606-138-00-3 View details
(S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
444-830-5 124379-29-9 606-139-00-9 View details
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 606-140-00-4 View details
sodium 3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolate
418-410-7 139122-78-4 606-141-00-X View details
reaction mass of: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 and 10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-one
434-290-9 69486-14-2 606-142-00-5 View details
abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO)
615-339-5 71751-41-2 606-143-00-0 View details
avermectin B1a (purity ≥80 %)
265-610-3 65195-55-3 606-143-00-0 View details
acequinocyl (ISO)
3-dodecyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl acetate
611-595-7 57960-19-7 606-144-00-6 View details
sulcotrione (ISO)
2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
619-394-6 99105-77-8 606-145-00-1 View details
tralkoxydim (ISO)
2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one
618-075-9 87820-88-0 606-146-00-7 View details
cycloxydim (ISO)
2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one
405-230-9 101205-02-1 606-147-00-2 View details
d-carvone
(5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
218-827-2 2244-16-8 606-148-00-8 View details
l-carvone
(5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
229-352-5 6485-40-1 606-148-00-8 View details
carvone (ISO)
2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
202-759-5 99-49-0 606-148-00-8 View details
tembotrione (ISO)
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
608-879-8 335104-84-2 606-149-00-3 View details
clethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
619-396-7 99129-21-2 606-150-00-9 View details
anthraquinone
201-549-0 84-65-1 606-151-00-4 View details
formic acid … %
200-579-1 64-18-6 607-001-00-0 View details
acetic acid … %
200-580-7 64-19-7 607-002-00-6 View details
chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 607-003-00-1 View details
TCA (ISO)
trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 607-004-00-7 View details
TCA-sodium (ISO)
sodium trichloroacetate
211-479-2 650-51-1 607-005-00-2 View details
oxalic acid
205-634-3 144-62-7 607-006-00-8 View details
salts of oxalic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex
607-007-00-3 View details
acetic anhydride
203-564-8 108-24-7 607-008-00-9 View details
phthalic anhydride
201-607-5 85-44-9 607-009-00-4 View details
propionic anhydride
204-638-2 123-62-6 607-010-00-X View details
acetyl chloride
200-865-6 75-36-5 607-011-00-5 View details
benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 607-012-00-0 View details
dimethyl carbonate
210-478-4 616-38-6 607-013-00-6 View details
methyl formate
203-481-7 107-31-3 607-014-00-1 View details
ethyl formate
203-721-0 109-94-4 607-015-00-7 View details
isopropyl formate
210-901-2 625-55-8 607-016-00-2 View details
propyl formate
203-798-0 110-74-7 607-016-00-2 View details
butyl formate
209-772-5 592-84-7 607-017-00-8 View details
tert-butyl formate
212-105-0 762-75-4 607-017-00-8 View details
isobutyl formate
208-818-1 542-55-2 607-017-00-8 View details
pentyl formate
252-343-2 35073-27-9 607-018-00-3 View details
isopentyl formate
203-769-2 110-45-2 607-018-00-3 View details
methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 607-019-00-9 View details
ethyl chloroformate
208-778-5 541-41-3 607-020-00-4 View details
methyl acetate
201-185-2 79-20-9 607-021-00-X View details
ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 607-022-00-5 View details
vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 607-023-00-0 View details
isopropyl acetate
203-561-1 108-21-4 607-024-00-6 View details
propyl acetate
203-686-1 109-60-4 607-024-00-6 View details
n-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1 View details
isobutyl acetate
203-745-1 110-19-0 607-026-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2