Skip to Content
Skip to Content

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
malachite green oxalate
219-441-7 2437-29-8 602-096-00-5 View details
1-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylthio)nonane
422-850-5 148757-89-5 602-097-00-0 View details
2-(3-bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
429-030-6 57999-49-2 602-098-00-6 View details
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 602-099-00-1 View details
reaction mass of: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
(S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
420-640-8 138495-42-8 602-100-00-5 View details
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 602-101-00-0 View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
430-250-1 406-58-6 602-102-00-6 View details
1-(chlorophenylmethyl)-2-methylbenzene
431-450-1 41870-52-4 602-103-00-1 View details
1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
430-710-1 15290-77-4 602-104-00-7 View details
sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfinate
422-100-7 102061-82-5 602-105-00-2 View details
2-bromo-4,6-difluoroaniline
429-430-0 444-14-4 602-106-00-8 View details
3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-butene
439-500-2 33831-83-3 602-107-00-3 View details
(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methanol
443-840-7 4084-38-2 602-108-00-9 View details
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 602-109-00-4 View details
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 602-109-00-4 View details
methanol
200-659-6 67-56-1 603-001-00-X View details
ethanol
ethyl alcohol
200-578-6 64-17-5 603-002-00-5 View details
propan-1-ol
n-propanol
200-746-9 71-23-8 603-003-00-0 View details
butan-1-ol
n-butanol
200-751-6 71-36-3 603-004-00-6 View details
2-methylpropan-2-ol
tert-butyl alcohol
200-889-7 75-65-0 603-005-00-1 View details
pentanol isomers, with the exception fo those specified elsewhere in this Annex
250-378-8 30899-19-5 603-006-00-7 View details
2-methylbutan-2-ol
tert-pentanol
200-908-9 75-85-4 603-007-00-2 View details
4-methylpentan-2-ol
methyl isobutyl carbinol
203-551-7 108-11-2 603-008-00-8 View details
cyclohexanol
203-630-6 108-93-0 603-009-00-3 View details
trans-2-methylcyclohexanol
231-186-3 7443-52-9 603-010-00-9 View details
cis-2-methylcyclohexanol
231-187-9 7443-70-1 603-010-00-9 View details
2-methylcyclohexanol, mixed isomers
209-512-0 583-59-5 603-010-00-9 View details
2-methoxyethanol
ethylene glycol monomethyl ether
203-713-7 109-86-4 603-011-00-4 View details
2-ethoxyethanol
ethylene glycol monoethyl ether
203-804-1 110-80-5 603-012-00-X View details
2-isopropoxyethanol
ethylene glycol monoisopropyl ether
203-685-6 109-59-1 603-013-00-5 View details
2-butoxyethanol
ethylene glycol monobutyl ether
butyl cellosolve
203-905-0 111-76-2 603-014-00-0 View details
allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 603-015-00-6 View details
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
diacetone alcohol
204-626-7 123-42-2 603-016-00-1 View details
furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 603-018-00-2 View details
dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 603-019-00-8 View details
ethyl methyl ether
611-089-6 540-67-0 603-020-00-3 View details
methyl vinyl ether
203-475-4 107-25-5 603-021-00-9 View details
diethyl ether
ether
200-467-2 60-29-7 603-022-00-4 View details
ethylene oxide
oxirane
200-849-9 75-21-8 603-023-00-X View details
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 603-024-00-5 View details
tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 603-025-00-0 View details
1-chloro-2,3-epoxypropane
epichlorhydrin
203-439-8 106-89-8 603-026-00-6 View details
ethanediol
ethylene glycol
203-473-3 107-21-1 603-027-00-1 View details
2-chloroethanol
ethylene chlorohydrin
203-459-7 107-07-3 603-028-00-7 View details
bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 603-029-00-2 View details
2-aminoethanol
ethanolamine
205-483-3 141-43-5 603-030-00-8 View details
1,2-dimethoxyethane
ethylene glycol dimethyl ether
EGDME
203-794-9 110-71-4 603-031-00-3 View details
ethylene dinitrate
ethylene glycol dinitrate
211-063-0 628-96-6 603-032-00-9 View details
oxydiethylene dinitrate
diethylene glycol dinitrate
digol dinitrate
211-745-8 693-21-0 603-033-00-4 View details
oxydiethylene dinitrate
diethylene glycol dinitrate
digol dinitrate
[>25 % phlegmatiser]
211-745-8 693-21-0 603-033-01-1 View details
glycerol trinitrate
nitroglycerine
200-240-8 55-63-0 603-034-00-X View details
glycerol trinitrate
nitroglycerine
[>40 % phlegmatiser]
200-240-8 55-63-0 603-034-01-7 View details
pentaerythritol tetranitrate
P.E.T.N.
201-084-3 78-11-5 603-035-00-5 View details
pentaerythritol tetranitrate; pentaerythrite tetranitrate
P.E.T.N.
[>20 % phlegmatiser]
201-084-3 78-11-5 603-035-01-2 View details
mannitol hexanitrate
nitromannite
239-924-6 15825-70-4 603-036-00-0 View details
mannitol hexanitrate
nitromannite
[>40 % phlegmatiser]
239-924-6 15825-70-4 603-036-01-8 View details
cellulose nitrate
nitrocellulose
603-037-00-6 View details
allyl glycidyl ether
allyl 2,3-epoxypropyl ether
prop-2-en-1-yl 2,3-epoxypropyl ether
203-442-4 106-92-3 603-038-00-1 View details
butyl glycidyl ether
butyl 2,3-epoxypropyl ether
219-376-4 2426-08-6 603-039-00-7 View details
lithium methanolate
lithium methoxide
212-737-7 865-34-9 603-040-00-2 View details
potassium methanolate
potassium methoxide
212-736-1 865-33-8 603-040-00-2 View details
sodium methanolate
sodium methoxide
204-699-5 124-41-4 603-040-00-2 View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
213-029-0 917-58-8 603-041-00-8 View details
sodium ethanolate
sodium ethoxide
205-487-5 141-52-6 603-041-00-8 View details
aluminium-tri-isopropoxide
209-090-8 555-31-7 603-042-00-3 View details
triarimol (ISO)
2,4-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol
26766-27-8 603-043-00-9 View details
dicofol (ISO)
2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol
204-082-0 115-32-2 603-044-00-4 View details
dipropyl ether
203-869-6 111-43-3 603-045-00-X View details
diisopropyl ether
203-560-6 108-20-3 603-045-00-X View details
bis(chloromethyl) ether
oxybis(chloromethane)
208-832-8 542-88-1 603-046-00-5 View details
2-dimethylaminoethanol
N,N-dimethylethanolamine
203-542-8 108-01-0 603-047-00-0 View details
2-diethylaminoethanol
N,N-diethylethanolamine
202-845-2 100-37-8 603-048-00-6 View details
chlorfenethol (ISO)
1,1-bis (4-chlorophenyl) ethanol
201-246-3 80-06-8 603-049-00-1 View details
1-(2-Butoxypropoxy)propan-2-ol
246-011-6 24083-03-2 603-050-00-7 View details
2-ethylbutan-1-ol
202-621-4 97-95-0 603-051-00-2 View details
3-butoxypropan-2-ol
propylene glycol monobutyl ether
225-878-4 5131-66-8 603-052-00-8 View details
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 603-053-00-3 View details
di-n-butyl ether
dibutyl ether
205-575-3 142-96-1 603-054-00-9 View details
propylene oxide
1,2-epoxypropane
methyloxirane
200-879-2 75-56-9 603-055-00-4 View details
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 603-056-00-X View details
[(p-tolyloxy)methyl]oxirane
218-574-8 2186-24-5 603-056-00-X View details
[(m-tolyloxy)methyl]oxirane
218-575-3 2186-25-6 603-056-00-X View details
[(tolyloxy)methyl]oxirane
cresyl glycidyl ether
247-711-4 26447-14-3 603-056-00-X View details
benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 603-057-00-5 View details
1,3-propylene oxide
207-964-3 503-30-0 603-058-00-0 View details
hexan-1-ol
203-852-3 111-27-3 603-059-00-6 View details
2,2'-bioxirane
1,2:3,4-diepoxybutane
215-979-1 1464-53-5 603-060-00-1 View details
tetrahydro-2-furylmethanol
tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 603-061-00-7 View details
tetrahydrofuran-2,5-diyldimethanol
203-239-0 104-80-3 603-062-00-2 View details
2,3-epoxypropan-1-ol
glycidol
oxiranemethanol
209-128-3 556-52-5 603-063-00-8 View details
1-methoxy-2-propanol
monopropylene glycol methyl ether
203-539-1 107-98-2 603-064-00-3 View details
resorcinol diglycidyl ether
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
202-987-5 101-90-6 603-065-00-9 View details
1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane
4-vinylcyclohexene diepoxide
203-437-7 106-87-6 603-066-00-4 View details
phenyl glycidyl ether
2,3-epoxypropyl phenyl ether
1,2-epoxy-3-phenoxypropane
204-557-2 122-60-1 603-067-00-X View details
2,3-epoxypropyl-2-ethylcyclohexyl ether
ethylcyclohexylglycidyl ether
130014-35-6 603-068-00-5 View details
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 603-069-00-0 View details
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 603-070-00-6 View details
2,2'-iminodiethanol
diethanolamine
203-868-0 111-42-2 603-071-00-1 View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
219-371-7 2425-79-8 603-072-00-7 View details
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane
216-823-5 1675-54-3 603-073-00-2 View details
reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)
epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
500-033-5 25068-38-6 603-074-00-8 View details
chlormethyl methyl ether
chlorodimethyl ether
203-480-1 107-30-2 603-075-00-3 View details
but-2-yne-1,4-diol
2-butyne-1,4-diol
203-788-6 110-65-6 603-076-00-9 View details
1-dimethylaminopropan-2-ol
dimepranol (INN)
203-556-4 108-16-7 603-077-00-4 View details
prop-2-yn-1-ol
propargyl alcohol
203-471-2 107-19-7 603-078-00-X View details
2,2'-(methylimino)diethanol
N-methyldiethanolamine
203-312-7 105-59-9 603-079-00-5 View details
2-methylaminoethanol
N-methylethanolamine
N-methyl-2-ethanolamine
N-methyl-2-amino ethanol
2-(methylamino)ethanol
203-710-0 109-83-1 603-080-00-0 View details
2,2'-thiodiethanol
thiodiglycol
203-874-3 111-48-8 603-081-00-6 View details
1-aminopropan-2-ol
isopropanolamine
201-162-7 78-96-6 603-082-00-1 View details
1,1'-iminodipropan-2-ol
di-isopropanolamine
203-820-9 110-97-4 603-083-00-7 View details
styrene oxide
(epoxyethyl)benzene
phenyloxirane
202-476-7 96-09-3 603-084-00-2 View details
bronopol (INN)
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
200-143-0 52-51-7 603-085-00-8 View details
ethirimol (ISO)
5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-ol
245-949-3 23947-60-6 603-086-00-3 View details
2-ethylhexane-1,3-diol
octylene glycol
ethoexadiol
202-377-9 94-96-2 603-087-00-9 View details
2-(octylthio)ethanol
2-hydroxyethyl octyl sulphide
222-598-4 3547-33-9 603-088-00-4 View details
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
400-390-6 87787-67-5 603-089-00-X View details
2-(2-bromoethoxy)anisole
402-010-4 4463-59-6 603-090-00-5 View details
exo-1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
402-470-6 87172-89-2 603-091-00-0 View details
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 603-092-00-6 View details
cinmethylin (ISO)
exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.2.1)heptane
402-410-9 87818-31-3 603-093-00-1 View details
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane
241-536-7 17557-23-2 603-094-00-7 View details
2-(propyloxy)ethanol
EGPE
220-548-6 2807-30-9 603-095-00-2 View details
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
diethylene glycol monobutyl ether
203-961-6 112-34-5 603-096-00-8 View details
1,1',1'-nitrilotripropan-2-ol
triisopropanolamine
204-528-4 122-20-3 603-097-00-3 View details
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 603-098-00-9 View details
3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol hydrochloride
403-440-5 93633-79-5 603-099-00-4 View details
1,2-dimethoxypropane
404-630-0 7778-85-0 603-100-00-8 View details
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans)
405-040-6 63500-71-0 603-101-00-3 View details
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 603-102-00-9 View details
oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
271-846-8 68609-97-2 603-103-00-4 View details
fenarimol (ISO)
2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl)benzhydryl alcohol
262-095-7 60168-88-9 603-104-00-X View details
furan
203-727-3 110-00-9 603-105-00-5 View details
2-methoxypropanol
216-455-5 1589-47-5 603-106-00-0 View details
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
diethylene glycol monomethyl ether
203-906-6 111-77-3 603-107-00-6 View details
2-methylpropan-1-ol
iso-butanol
201-148-0 78-83-1 603-108-00-1 View details
reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
425-340-0 603-109-00-7 View details
reaction mass of: cis-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
trans-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
426-130-1 166301-21-9 603-110-00-2 View details
reaction mass of: 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-cis-cyclohexane
1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-trans-cyclohexane
426-530-6 603-111-00-8 View details
cyclopentyl 2-phenylethyl ether
428-340-9 603-112-00-3 View details
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 603-113-00-9 View details
9-(2-propenyloxy)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3(or-4-)-ene
430-830-2 26912-64-1 603-114-00-4 View details
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 603-115-00-X View details
(Z)-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-ylmethanone oxime monohydrochloride
424-740-2 138271-16-6 603-116-00-5 View details
propan-2-ol
isopropyl alcohol
isopropanol
200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 View details
6-dimethylaminohexan-1-ol
404-680-3 1862-07-3 603-118-00-6 View details
1,1'-(1,3-phenylenedioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)phenoxy)propan-2-ol)
405-840-5 603-119-00-1 View details
2-methyl-5-phenylpentanol
405-890-8 25634-93-9 603-120-00-7 View details
4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone
406-057-1 114565-66-1 603-121-00-2 View details
sodium 2-ethylhexanolate
406-150-7 38411-13-1 603-122-00-8 View details
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol
406-330-5 122760-84-3 603-123-00-3 View details
1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzene
406-900-3 84563-49-5 603-124-00-9 View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
407-850-5 89544-40-1 603-125-00-4 View details
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 603-126-00-X View details
(R)-butan-2-ol
238-967-8 14898-79-4 603-127-00-5 View details
(±)-butan-2-ol
240-029-8 15892-23-6 603-127-00-5 View details
butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 603-127-00-5 View details
(S)-butan-2-ol
224-168-1 4221-99-2 603-127-00-5 View details
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 603-128-00-0 View details
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 603-129-00-6 View details
reaction mass of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 603-130-00-1 View details
reaction mass of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol
1-deoxy-1-[methyl-(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol (3:1)
407-290-1 603-131-00-7 View details
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 603-132-00-2 View details
reaction mass of: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]-propane-1,2-diol
3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylenediimino)bis(propan-1,2-diol)
408-240-1 603-133-00-8 View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 603-134-00-3 View details
bis[[2,2',2''-nitrilotris-[ethanolato]]-1-N,O]-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-titanium
410-500-4 603-135-00-9 View details
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 603-136-00-4 View details
reaction mass of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol
1-deoxy-1-[methyl-(1-oxooctadecyl)amino]-D-glucitol
411-130-6 603-137-00-X View details
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
(alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol
403-140-4 103694-68-4 603-138-00-5 View details
bis(2-methoxyethyl) ether
203-924-4 111-96-6 603-139-00-0 View details
2,2' -oxybisethanol
diethylene glycol
203-872-2 111-46-6 603-140-00-6 View details
reaction mass of: dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]pentadecane
dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]heptadecane
413-780-6 603-141-00-1 View details
2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane
407-360-1 116230-20-7 603-142-00-7 View details
R-2,3-epoxy-1-propanol
404-660-4 57044-25-4 603-143-00-2 View details
reaction mass of: 2,6,9-trimethyl-2,5,9-cyclododecatrien-1-ol
6,9-dimethyl-2-methylen-5,9-cyclododecadien-1-ol
413-530-6 111850-00-1 603-144-00-8 View details
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 603-145-00-3 View details
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 603-146-00-9 View details
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
406-030-4 105812-81-5 603-147-00-4 View details
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 603-148-00-X View details
reaction mass of diastereoisomers of 1-(1-hydroxyethyl)-4-(1-methylethyl)cyclohexane
407-640-3 63767-86-2 603-149-00-5 View details
(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 603-150-00-0 View details
(±)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol
413-570-4 603-151-00-6 View details
2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
410-020-5 5406-86-0 603-152-00-1 View details
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 603-153-00-7 View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
412-300-2 139504-68-0 603-154-00-2 View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyl)oxirane
411-210-0 89544-48-9 603-156-00-3 View details
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 603-157-00-9 View details
reaction mass of 4 diastereoisomers of 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene
412-460-3 89079-92-5 603-158-00-4 View details
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 603-159-00-X View details
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 603-160-00-5 View details
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 603-161-00-0 View details
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-ω-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 603-162-00-6 View details
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 603-163-00-1 View details
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 603-164-00-7 View details
reaction mass of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
417-470-1 603-165-00-2 View details
R-1-chloro-2,3-epoxypropane
424-280-2 51594-55-9 603-166-00-8 View details
3,3',5,5'-tetra-tert-butylbiphenyl-2,2'-diol
407-920-5 6390-69-8 603-167-00-3 View details
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 603-168-00-9 View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
415-550-0 109887-53-8 603-169-00-4 View details
reaction mass of: 2-methyl-1-(6-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
2-methyl-1-(1-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-pent-1-en-3-ol
2-methyl-1-(5-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
415-990-3 67739-11-1 603-170-00-X View details
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 603-171-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2