Skip to Content
Skip to Content

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2,4-dimethylhexane
209-649-6 589-43-5 601-009-00-8 View details
4-methylheptane
209-650-1 589-53-7 601-009-00-8 View details
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 601-009-00-8 View details
3-methylheptane
209-660-6 589-81-1 601-009-00-8 View details
2,3,4-trimethylpentane
209-292-6 565-75-3 601-009-00-8 View details
3,4-dimethylhexane
209-504-7 583-48-2 601-009-00-8 View details
2,3,3-trimethylpentane
209-207-2 560-21-4 601-009-00-8 View details
ethylene
200-815-3 74-85-1 601-010-00-3 View details
propene
propylene
204-062-1 115-07-1 601-011-00-9 View details
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 601-012-00-4 View details
(E)-but-2-ene
210-855-3 624-64-6 601-012-00-4 View details
but-1-ene
203-449-2 106-98-9 601-012-00-4 View details
butene, mixed-1-and-2-isomers
203-452-9 107-01-7 601-012-00-4 View details
(Z)-but-2-ene
209-673-7 590-18-1 601-012-00-4 View details
1,3-butadiene
buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 601-013-00-X View details
isoprene (stabilised)
2-methyl-1,3-butadiene
201-143-3 78-79-5 601-014-00-5 View details
acetylene
ethyne
200-816-9 74-86-2 601-015-00-0 View details
cyclopropane
200-847-8 75-19-4 601-016-00-6 View details
cyclohexane
203-806-2 110-82-7 601-017-00-1 View details
methylcyclohexane
203-624-3 108-87-2 601-018-00-7 View details
1,4-dimethylcyclohexane
209-663-2 589-90-2 601-019-00-2 View details
benzene
200-753-7 71-43-2 601-020-00-8 View details
toluene
203-625-9 108-88-3 601-021-00-3 View details
m-xylene
203-576-3 108-38-3 601-022-00-9 View details
xylene
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 View details
o-xylene
202-422-2 95-47-6 601-022-00-9 View details
p-xylene
203-396-5 106-42-3 601-022-00-9 View details
ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 601-023-00-4 View details
propylbenzene
203-132-9 103-65-1 601-024-00-X View details
cumene
202-704-5 98-82-8 601-024-00-X View details
mesitylene
1,3,5-trimethylbenzene
203-604-4 108-67-8 601-025-00-5 View details
styrene
202-851-5 100-42-5 601-026-00-0 View details
2-phenylpropene
α-methylstyrene
202-705-0 98-83-9 601-027-00-6 View details
2-methylstyrene
2-vinyltoluene
210-256-7 611-15-4 601-028-00-1 View details
trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
229-977-3 6876-12-6 601-029-00-7 View details
(S)-p-mentha-1,8-diene
l-limonene
227-815-6 5989-54-8 601-029-00-7 View details
(R)-p-mentha-1,8-diene
d-limonene
227-813-5 5989-27-5 601-029-00-7 View details
dipentene
limonene
205-341-0 138-86-3 601-029-00-7 View details
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
231-732-0 7705-14-8 601-029-00-7 View details
cyclopentane
206-016-6 287-92-3 601-030-00-2 View details
2,4,4-trimethylpent-1-ene
203-486-4 107-39-1 601-031-00-8 View details
benzo[a]pyrene
benzo[def]chrysene
200-028-5 50-32-8 601-032-00-3 View details
benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 601-033-00-9 View details
benz[e]acephenanthrylene 205-911-9 205-99-2 601-034-00-4 View details
benzo[j]fluoranthene 205-910-3 205-82-3 601-035-00-X View details
benzo[k]fluoranthene 205-916-6 207-08-9 601-036-00-5 View details
n-hexane
203-777-6 110-54-3 601-037-00-0 View details
dibenz[a,h]anthracene 200-181-8 53-70-3 601-041-00-2 View details
biphenyl
diphenyl
202-163-5 92-52-4 601-042-00-8 View details
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 601-043-00-3 View details
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
201-052-9 77-73-6 601-044-00-9 View details
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 601-045-00-4 View details
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 601-046-00-X View details
m-mentha-1,3(8)-diene
404-150-1 17092-80-7 601-047-00-5 View details
chrysene 205-923-4 218-01-9 601-048-00-0 View details
benzo[e]pyrene 205-892-7 192-97-2 601-049-00-6 View details
4-phenylbut-1-ene
405-980-7 768-56-9 601-051-00-7 View details
naphthalene
202-049-5 91-20-3 601-052-00-2 View details
nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 601-053-00-8 View details
4-nonylphenol, branched 284-325-5 84852-15-3 601-053-00-8 View details
reaction mass of isomers of: dibenzylbenzene
dibenzyl(methyl)benzene
dibenzyl(dimethyl)benzene
dibenzyl(trimethyl)benzene
405-570-8 601-054-00-3 View details
reaction mass of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes
di-(2-tetradecyl)naphthalenes
tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 601-055-00-9 View details
reaction mass of isomers of: methyldiphenylmethane
dimethyldiphenylmethane
405-470-4 73807-39-3 601-056-00-4 View details
N-dodecyl-[3-(4-(dimethylamino)benzamido)-propyl]dimethylammonium tosylate
421-130-8 156679-41-3 601-057-00-X View details
di-L-para-menthene
417-870-6 83648-84-4 601-058-00-5 View details
methyl 2-benzylidene-3-oxobutyrate
420-940-9 15768-07-7 601-059-00-0 View details
1,2-bis[4-fluoro-6-{}{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}}-1,3,5-triazin-2ylamino]ethane; x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245
417-610-1 155522-09-1 601-060-00-6 View details
(ethyl-1,2-ethanediyl)[-2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]-propyl]ω-(nonylphenoxy)poly]oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)
418-960-8 601-061-00-1 View details
reaction mass of: branched triacontane
branched dotriacontane
branched tetratriacontane
branched hexatriacontane
417-030-9 151006-59-6 601-062-00-7 View details
reaction mass of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 601-063-00-2 View details
branched hexatriacontane
417-070-7 151006-62-1 601-064-00-8 View details
reaction mass of: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 601-065-00-3 View details
1-(4-(trans-4-heptylcyclohexyl)phenyl)ethanone
426-820-2 78531-60-9 601-066-00-9 View details
triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 601-067-00-4 View details
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 601-068-00-X View details
2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide
422-680-1 287933-44-2 601-069-00-5 View details
reaction mass of: branched icosane
branched docosane
branched tetracosane
417-050-8 151006-58-5 601-070-00-0 View details
1-dimethoxymethyl-2-nitro-benzene
423-830-9 20627-73-0 601-071-00-6 View details
reaction mass of: 1-(4-isopropylphenyl)-1-phenylethane
1-(3-isopropylphenyl)-1-phenylethane
1-(2-isopropylphenyl)-1-phenylethane
430-690-2 52783-21-8 601-072-00-1 View details
1-bromo-3,5-difluorobenzene
416-710-2 461-96-1 601-073-00-7 View details
reaction mass of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 601-074-00-2 View details
4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane
418-770-5 151882-81-4 601-075-00-8 View details
ethynyl cyclopropane
425-430-1 6746-94-7 601-076-00-3 View details
reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 601-077-00-9 View details
reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 601-078-00-4 View details
reaction mass of: trans-trans-cyclohexadeca-1,9-diene
cis-trans-cyclohexadeca-1,9-diene
429-620-3 601-079-00-X View details
reaction mass of: sec-butylphenyl(phenyl)methane, mixed isomers
1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethane, mixed isomers
1-(sec-butylphenyl-1-phenylethane, mixed isomers
431-100-6 601-080-00-5 View details
cyclohexadeca-1,9-diene
431-730-1 4277-06-9 601-081-00-0 View details
reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
434-420-4 601-082-00-6 View details
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 601-083-00-1 View details
reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20)
435-180-3 601-084-00-7 View details
isopentane
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 601-085-00-2 View details
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 601-087-00-3 View details
4-vinylcyclohexene
202-848-9 100-40-3 601-088-00-9 View details
muscalure
cis-tricos-9-ene
248-505-7 27519-02-4 601-089-00-4 View details
chloromethane
methyl chloride
200-817-4 74-87-3 602-001-00-7 View details
bromomethane
methylbromide
200-813-2 74-83-9 602-002-00-2 View details
dibromomethane
200-824-2 74-95-3 602-003-00-8 View details
dichloromethane
methylene chloride
200-838-9 75-09-2 602-004-00-3 View details
methyl iodide
iodomethane
200-819-5 74-88-4 602-005-00-9 View details
chloroform
trichloromethane
200-663-8 67-66-3 602-006-00-4 View details
bromoform
tribromomethane
200-854-6 75-25-2 602-007-00-X View details
carbon tetrachloride
tetrachloromethane
200-262-8 56-23-5 602-008-00-5 View details
chloroethane
200-830-5 75-00-3 602-009-00-0 View details
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 602-010-00-6 View details
1,1-dichloroethane
200-863-5 75-34-3 602-011-00-1 View details
1,2-dichloroethane
ethylene dichloride
203-458-1 107-06-2 602-012-00-7 View details
1,1,1-trichloroethane
methyl chloroform
200-756-3 71-55-6 602-013-00-2 View details
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 602-014-00-8 View details
1,1,2,2-tetrachloroethane
201-197-8 79-34-5 602-015-00-3 View details
1,1,2,2-tetrabromoethane
201-191-5 79-27-6 602-016-00-9 View details
pentachloroethane
200-925-1 76-01-7 602-017-00-4 View details
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 602-018-00-X View details
1-chloropropane
208-749-7 540-54-5 602-018-00-X View details
1-bromopropane
n-propyl bromide
203-445-0 106-94-5 602-019-00-5 View details
1,2-dichloropropane
propylene dichloride
201-152-2 78-87-5 602-020-00-0 View details
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 602-021-00-6 View details
2-chloropentane
210-885-7 625-29-6 602-022-00-1 View details
3-chloropentane
210-467-4 616-20-6 602-022-00-1 View details
1-chloropentane
208-846-4 543-59-9 602-022-00-1 View details
vinyl chloride
chloroethylene
200-831-0 75-01-4 602-023-00-7 View details
bromoethylene
209-800-6 593-60-2 602-024-00-2 View details
1,1-dichloroethylene
vinylidene chloride
200-864-0 75-35-4 602-025-00-8 View details
trans-dichloroethylene
205-860-2 156-60-5 602-026-00-3 View details
cis-dichloroethylene
205-859-7 156-59-2 602-026-00-3 View details
1,2-dichloroethylene
208-750-2 540-59-0 602-026-00-3 View details
trichloroethylene
trichloroethene
201-167-4 79-01-6 602-027-00-9 View details
tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 602-028-00-4 View details
3-chloropropene
allyl chloride
203-457-6 107-05-1 602-029-00-X View details
1,3-dichloropropene
208-826-5 542-75-6 602-030-00-5 View details
(Z)-1,3-dichloropropene
233-195-8 10061-01-5 602-030-00-5 View details
1,1-dichloropropene
209-253-3 563-58-6 602-031-00-0 View details
3-chloro-2-methylpropene
209-251-2 563-47-3 602-032-00-6 View details
chlorobenzene
203-628-5 108-90-7 602-033-00-1 View details
1,2-dichlorobenzene
o-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 602-034-00-7 View details
1,4-dichlorobenzene
p-dichlorobenzene
203-400-5 106-46-7 602-035-00-2 View details
chloroprene (stabilised)
2-chlorobuta-1,3-diene (stabilised)
204-818-0 126-99-8 602-036-00-8 View details
α-chlorotoluene
benzyl chloride
202-853-6 100-44-7 602-037-00-3 View details
α,α,α-trichlorotoluene
benzotrichloride
202-634-5 98-07-7 602-038-00-9 View details
polychlorobiphenyls
PCB
215-648-1 1336-36-3 602-039-00-4 View details
3-chlorotoluene
203-580-5 108-41-8 602-040-00-X View details
chlorotoluene
246-698-2 25168-05-2 602-040-00-X View details
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 602-040-00-X View details
4-chlorotoluene
203-397-0 106-43-4 602-040-00-X View details
penthachloronaphthalene
215-320-8 1321-64-8 602-041-00-5 View details
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes with the exception of those specified elsewhere in this Annex
602-042-00-0 View details
lindane (ISO)
γ-HCH or γ-BHC
γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
200-401-2 58-89-9 602-043-00-6 View details
camphechlor (ISO)
toxaphene
232-283-3 8001-35-2 602-044-00-1 View details
DDT (ISO)
clofenotane (INN)
dicophane
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
dichlorodiphenyltrichloroethane
200-024-3 50-29-3 602-045-00-7 View details
heptachlor (ISO)
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
200-962-3 76-44-8 602-046-00-2 View details
chlordane (ISO)
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan
200-349-0 57-74-9 602-047-00-8 View details
aldrin (ISO)
206-215-8 309-00-2 602-048-00-3 View details
dieldrin (ISO)
200-484-5 60-57-1 602-049-00-9 View details
isodrin
(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
207-366-2 465-73-6 602-050-00-4 View details
endrin (ISO)
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
200-775-7 72-20-8 602-051-00-X View details
endosulfan (ISO)
1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylenedimethylene sulfite
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimethylene sulfite
204-079-4 115-29-7 602-052-00-5 View details
isobenzan (ISO)
1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran
206-045-4 297-78-9 602-053-00-0 View details
3-iodpropene
allyl iodide
209-130-4 556-56-9 602-054-00-6 View details
bromoethane
ethyl bromide
200-825-8 74-96-4 602-055-00-1 View details
α,α,α-trifluorotoluene
benzotrifluoride
202-635-0 98-08-8 602-056-00-7 View details
α-bromotoluene
benzyl bromide
202-847-3 100-39-0 602-057-00-2 View details
α,α-dichlorotoluene
benzylidene chloride
benzal chloride
202-709-2 98-87-3 602-058-00-8 View details
1-chlorobutane
butyl chloride
203-696-6 109-69-3 602-059-00-3 View details
bromobenzene
203-623-8 108-86-1 602-060-00-9 View details
hexafluoropropene
hexafluoropropylene
204-127-4 116-15-4 602-061-00-4 View details
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 602-062-00-X View details
heptachlor epoxide
2,3-epoxy-1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindane
213-831-0 1024-57-3 602-063-00-5 View details
1,3-dichloro-2-propanol
202-491-9 96-23-1 602-064-00-0 View details
hexachlorobenzene
204-273-9 118-74-1 602-065-00-6 View details
tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 602-066-00-1 View details
1,3-dichlorbenzene
208-792-1 541-73-1 602-067-00-7 View details
ethylene bis(trichloroacetate)
219-732-9 2514-53-6 602-068-00-2 View details
dichloroacetylene
7572-29-4 602-069-00-8 View details
3-chloro-4,5,α, α,α-pentafluorotoluene
401-930-3 77227-99-7 602-070-00-3 View details
bromobenzylbromotoluene, reaction mass of isomers
402-210-1 99688-47-8 602-071-00-9 View details
dichloro [(dichlorophenyl)methyl]methylbenzene, reaction mass of isomers
(dichlorophenyl)(dichlorotolyl)methane, reaction mass of isomers (IUPAC)
278-404-3 76253-60-6 602-072-00-4 View details
1,4-dichlorobut-2-ene
212-121-8 764-41-0 602-073-00-X View details
pentachlorobenzene
210-172-0 608-93-5 602-074-00-5 View details
4,4,5,5-tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
404-060-2 22432-68-4 602-075-00-0 View details
2,3,4-trichlorobut-1-ene
219-397-9 2431-50-7 602-076-00-6 View details
dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane
mirex
219-196-6 2385-85-5 602-077-00-1 View details
hexachlorocyclopentadiene
201-029-3 77-47-4 602-078-00-7 View details
2,3-dichloropropene
2,3-dichloropropylene
201-153-8 78-88-6 602-079-00-2 View details
alkanes, C10-13, chloro
chlorinated paraffins, C10-13
287-476-5 85535-84-8 602-080-00-8 View details
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 602-081-00-3 View details
2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol
408-020-5 109678-33-3 602-082-00-9 View details
diphenyl ether, pentabromo derivative pentabromodiphenyl ether
251-084-2 32534-81-9 602-083-00-4 View details
1,1-dichloro-1-fluoroethane
404-080-1 1717-00-6 602-084-00-X View details
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 602-085-00-5 View details
trifluoroiodomethane
trifluoromethyl iodide
219-014-5 2314-97-8 602-086-00-0 View details
1,2,4-trichlorobenzene
204-428-0 120-82-1 602-087-00-6 View details
2,3-dibromopropan-1-ol
2,3-dibromo-1-propanol
202-480-9 96-13-9 602-088-00-1 View details
4-bromo-2-chlorofluorobenzene
405-580-2 60811-21-4 602-089-00-7 View details
1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene
406-630-6 121626-73-1 602-090-00-2 View details
1,3-dichloro-4-fluorobenzene
406-160-1 1435-48-9 602-091-00-8 View details
1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene
418-480-9 138526-69-9 602-092-00-3 View details
α, α,α,4-tetrachlorotoluene
p-chlorobenzotrichloride
226-009-1 5216-25-1 602-093-00-9 View details
diphenylether; octabromo derivate
251-087-9 32536-52-0 602-094-00-4 View details
alkanes, C14-17, chloro
chlorinated paraffins, C14-17
287-477-0 85535-85-9 602-095-00-X View details
malachite green hydrochloride
209-322-8 569-64-2 602-096-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1