Skip to Content
Skip to Content

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 607-026-00-7 View details
sec-butyl acetate
203-300-1 105-46-4 607-026-00-7 View details
methyl propionate
209-060-4 554-12-1 607-027-00-2 View details
ethyl propionate
203-291-4 105-37-3 607-028-00-8 View details
tert-butyl propionate
208-746-0 540-42-1 607-029-00-3 View details
sec-butyl propionate
611-802-0 591-34-4 607-029-00-3 View details
n-butyl propionate
209-669-5 590-01-2 607-029-00-3 View details
propyl propionate
203-389-7 106-36-5 607-030-00-9 View details
butyl butyrate
203-656-8 109-21-7 607-031-00-4 View details
ethyl acrylate
205-438-8 140-88-5 607-032-00-X View details
n-butyl methacrylate
202-615-1 97-88-1 607-033-00-5 View details
methyl acrylate
methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 607-034-00-0 View details
methyl methacrylate
methyl 2-methylprop-2-enoate
methyl 2-methylpropenoate
201-297-1 80-62-6 607-035-00-6 View details
2-methoxyethyl acetate
methylglycol acetate
203-772-9 110-49-6 607-036-00-1 View details
2-ethoxyethyl acetate
ethylglycol acetate
203-839-2 111-15-9 607-037-00-7 View details
2-butoxyethyl acetate
butylglycol acetate
203-933-3 112-07-2 607-038-00-2 View details
2,4-D (ISO)
2,4-dichlorophenoxyacetic acid
202-361-1 94-75-7 607-039-00-8 View details
salts of 2,4-D
607-040-00-3 View details
2,4,5-T (ISO)
2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid
202-273-3 93-76-5 607-041-00-9 View details
salts and esters of 2,4,5-T
salts and esters of 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid
607-042-00-4 View details
dicamba (ISO)
2,5-dichloro-6-methoxybenzoic acid
3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
217-635-6 1918-00-9 607-043-00-X View details
potassium 3,6-dichloro-o-anisate
233-002-7 10007-85-9 607-044-00-5 View details
3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with dimethylamine (1:1)
218-951-7 2300-66-5 607-044-00-5 View details
dichlorprop (ISO)
2-(2,4-dichlorophenoxy) propionic acid
204-390-5 120-36-5 607-045-00-0 View details
salts of dichlorprop
607-046-00-6 View details
fenoprop (ISO)
2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid
202-271-2 93-72-1 607-047-00-1 View details
salts of fenoprop
salts of 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid
607-048-00-7 View details
2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid
202-264-4 93-65-2 607-049-00-2 View details
mecoprop (ISO)
2-(4-chloro-o-tolyloxy) propionic acid
(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid
230-386-8 7085-19-0 607-049-00-2 View details
salts of mecoprop
607-050-00-8 View details
MCPA (ISO)
4-chloro-o-tolyloxyacetic acid
202-360-6 94-74-6 607-051-00-3 View details
salts and esters of MCPA
607-052-00-9 View details
MCPB (ISO)
4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid
202-365-3 94-81-5 607-053-00-4 View details
salts and esters of MCPB
607-054-00-X View details
endothal-sodium (ISO)
disodium 7-oxabicyclo(2,2,1)heptane-2,3-dicarboxylate
204-959-8 129-67-9 607-055-00-5 View details
(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
226-907-3 5543-57-7 607-056-00-0 View details
(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
226-908-9 5543-58-8 607-056-00-0 View details
warfarin (ISO)
4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one
201-377-6 81-81-2 607-056-00-0 View details
coumachlor (ISO)
3-[1-(4-chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxycoumarin
201-378-1 81-82-3 607-057-00-6 View details
coumafuryl (ISO)
fumarin
(RS)-3-(1-(2-furyl)-3-oxobutyl)4-hydroxycoumarin
4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2-furyl) butyl]coumarin
204-195-5 117-52-2 607-058-00-1 View details
coumatetralyl (ISO)
4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin
227-424-0 5836-29-3 607-059-00-7 View details
dicoumarol
4,4'-dihydroxy-3,3'-methylenebis(2H-chromen-2-one)
200-632-9 66-76-2 607-060-00-2 View details
acrylic acid
prop-2-enoic acid
201-177-9 79-10-7 607-061-00-8 View details
n-butyl acrylate
205-480-7 141-32-2 607-062-00-3 View details
isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 607-063-00-9 View details
benzyl chloroformate
207-925-0 501-53-1 607-064-00-4 View details
bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 607-065-00-X View details
dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 607-066-00-5 View details
dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 607-067-00-0 View details
iodoacetic acid
200-590-1 64-69-7 607-068-00-6 View details
ethyl bromoacetate 203-290-9 105-36-2 607-069-00-1 View details
ethyl chloroacetate
203-294-0 105-39-5 607-070-00-7 View details
ethyl methacrylate
202-597-5 97-63-2 607-071-00-2 View details
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 607-072-00-8 View details
4-CPA (ISO)
4-chlorophenoxyacetic acid
204-581-3 122-88-3 607-073-00-3 View details
chlorfenac (ISO)
2,3,6-trichlorophenylacetic acid
201-599-3 85-34-7 607-074-00-9 View details
chlorfenprop-methyl
methyl 2-chloro-3-(4-chlorophenyl)propionate
238-413-5 14437-17-3 607-075-00-4 View details
dodine (ISO)
dodecylguanidinium acetate
219-459-5 2439-10-3 607-076-00-X View details
erbon (ISO)
2-(2,4,5-trichlorophenoxy)ethyl 2,2-dichloropropionate
136-25-4 607-077-00-5 View details
fluenetil (ISO)
2-fluoroethyl biphenyl-4-ylacetate
4301-50-2 607-078-00-0 View details
kelevan (ISO)
ethyl 5-(perchloro-5-hydroxypentacyclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decan-5-yl)-4-oxopentanoate
ethyl 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decachloro-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovalerate
620-410-9 4234-79-1 607-079-00-6 View details
chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 607-080-00-1 View details
fluoroacetic acid
205-631-7 144-49-0 607-081-00-7 View details
fluoroacetates, soluble
607-082-00-2 View details
2,4-DB (ISO)
4-(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid
202-366-9 94-82-6 607-083-00-8 View details
salts of 2,4-DB
607-084-00-3 View details
benzyl benzoate
204-402-9 120-51-4 607-085-00-9 View details
diallyl phthalate
205-016-3 131-17-9 607-086-00-4 View details
methacrylic acid
2-methylpropenoic acid
201-204-4 79-41-4 607-088-00-5 View details
propionic acid … %
201-176-3 79-09-4 607-089-00-0 View details
thioglycolic acid
200-677-4 68-11-1 607-090-00-6 View details
trifluoroacetic acid . . . %
200-929-3 76-05-1 607-091-00-1 View details
methyl (R)-lactate
241-420-6 17392-83-5 607-092-00-7 View details
methyl lactate
208-930-0 547-64-8 607-092-00-7 View details
methyl (S)-(-)-lactate
248-704-9 27871-49-4 607-092-00-7 View details
methyl (±)-lactate
218-449-8 2155-30-8 607-092-00-7 View details
propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 607-093-00-2 View details
peracetic acid . . . %
201-186-8 79-21-0 607-094-00-8 View details
maleic acid
203-742-5 110-16-7 607-095-00-3 View details
maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 607-096-00-9 View details
benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride
trimellitic anhydride
209-008-0 552-30-7 607-097-00-4 View details
benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
pyromellitic dianhydride
201-898-9 89-32-7 607-098-00-X View details
3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride
219-374-3 2426-02-0 607-099-00-5 View details
tetrahydrophthalic anhydride
247-570-9 26266-63-7 607-099-00-5 View details
cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
213-308-7 935-79-5 607-099-00-5 View details
1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
201-605-4 85-43-8 607-099-00-5 View details
benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
4,4'-carbonyldi(phthalic anhydride)
219-348-1 2421-28-5 607-100-00-9 View details
1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo [2,2,1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride chlorendic anhydride
204-077-3 115-27-5 607-101-00-4 View details
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 236-086-3 13149-00-3 607-102-00-X View details
cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 607-102-00-X View details
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 238-009-9 14166-21-3 607-102-00-X View details
succinic anhydride
203-570-0 108-30-5 607-103-00-5 View details
cyclopentane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
227-964-7 6053-68-5 607-104-00-0 View details
8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-957-7 129-64-6 607-105-00-6 View details
1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanophthalic anhydride
212-557-9 826-62-0 607-105-00-6 View details
(1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanophthalic anhydride
220-384-5 2746-19-2 607-105-00-6 View details
8,9-dinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
620-411-4 123748-85-6 607-106-00-1 View details
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 607-107-00-7 View details
acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
247-118-0 25584-83-2 607-108-00-2 View details
2-hydroxy-1-methylethylacrylate
220-852-9 2918-23-2 607-108-00-2 View details
2-hydroxypropylacrylate
213-663-8 999-61-1 607-108-00-2 View details
hexamethylene diacrylate
hexane-1,6-diol diacrylate
235-921-9 13048-33-4 607-109-00-8 View details
pentaerythritol triacrylate
222-540-8 3524-68-3 607-110-00-3 View details
2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate
trimethylolpropane triacrylate
239-701-3 15625-89-5 607-111-00-9 View details
2,2-dimethyltrimethylene diacrylate
neopentyl glycol diacrylate
218-741-5 2223-82-7 607-112-00-4 View details
isobutyl methacrylate
202-613-0 97-86-9 607-113-00-X View details
ethylene dimethacrylate
202-617-2 97-90-5 607-114-00-5 View details
isobutyl acrylate
203-417-8 106-63-8 607-115-00-0 View details
cyclohexyl acrylate
221-319-3 3066-71-5 607-116-00-6 View details
2,3-epoxypropyl acrylate
glycidyl acrylate
203-440-3 106-90-1 607-117-00-1 View details
1-methyltrimethylene diacrylate
1,3-butylene glycol diacrylate
243-105-9 19485-03-1 607-118-00-7 View details
tetramethylene diacrylate
1,4-butyleneglycol diacrylate
213-979-6 1070-70-8 607-119-00-2 View details
2,2'-oxydiethyl diacrylate
diethylene glycol diacrylate
223-791-6 4074-88-8 607-120-00-8 View details
8,9,10-trinorborn-2-yl acrylate
10027-06-2 607-121-00-3 View details
pentaerythritol tetraacrylate
225-644-1 4986-89-4 607-122-00-9 View details
2,3-epoxypropyl methacrylate
glycidyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 607-123-00-4 View details
2-hydroxyethyl methacrylate
212-782-2 868-77-9 607-124-00-X View details
2-hydroxypropyl methacrylate
213-090-3 923-26-2 607-125-00-5 View details
3-hydroxypropyl methacrylate
220-426-2 2761-09-3 607-125-00-5 View details
2,2'-(ethylenedioxy)diethyl diacrylate
triethylene glycol diacrylate
216-853-9 1680-21-3 607-126-00-0 View details
2-diethylaminoethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 607-127-00-6 View details
2-tert-butylaminoethyl methacrylate
223-228-4 3775-90-4 607-128-00-1 View details
ethyl lactate
ethyl DL-lactate
202-598-0 97-64-3 607-129-00-7 View details
ethyl (S)-2-hydroxypropionate
ethyl L-lactate
ethyl-(S)-lactate
211-694-1 687-47-8 607-129-00-7 View details
pentyl acetate
211-047-3 628-63-7 607-130-00-2 View details
1-methylbutyl acetate
210-946-8 626-38-0 607-130-00-2 View details
2(or 3)-methylbutyl acetate
282-263-3 84145-37-9 607-130-00-2 View details
isopentyl acetate
204-662-3 123-92-2 607-130-00-2 View details
2-methylbutyl acetat
210-843-8 624-41-9 607-130-00-2 View details
pentyl propionate
210-852-7 624-54-4 607-131-00-8 View details
2-methylbutyl propionate
219-449-0 2438-20-2 607-131-00-8 View details
isopentyl propionate
203-322-1 105-68-0 607-131-00-8 View details
2-dimethylaminoethyl methacrylate
220-688-8 2867-47-2 607-132-00-3 View details
monoalkyl or monoaryl or monoalkylaryl esters of acrylic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex
607-133-00-9 View details
monoalkyl or monoaryl or monoalkyaryl esters of methacrylic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex
607-134-00-4 View details
butyric acid
203-532-3 107-92-6 607-135-00-X View details
butyryl chloride
205-498-5 141-75-3 607-136-00-5 View details
methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 607-137-00-0 View details
butyl chloroformate
chloroformic acid butyl ester
209-750-5 592-34-7 607-138-00-6 View details
2-chloropropionic acid
209-952-3 598-78-7 607-139-00-1 View details
isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 607-140-00-7 View details
oxydiethylene bis(chloroformate)
203-430-9 106-75-2 607-141-00-2 View details
propyl chloroformate
chloroformic acid propylester
n-propyl chloroformate
203-687-7 109-61-5 607-142-00-8 View details
valeric acid
203-677-2 109-52-4 607-143-00-3 View details
adipic acid
204-673-3 124-04-9 607-144-00-9 View details
methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 607-145-00-4 View details
fumaric acid
203-743-0 110-17-8 607-146-00-X View details
oxalic acid diethylester
diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 607-147-00-5 View details
guanidinium chloride
guanadine hydrochloride
200-002-3 50-01-1 607-148-00-0 View details
urethane (INN)
ethyl carbamate
200-123-1 51-79-6 607-149-00-6 View details
endothal (ISO)
7-oxabicyclo(2,2,1)heptane-2,3-dicarboxylic acid
205-660-5 145-73-3 607-150-00-1 View details
propargite (ISO)
2-(4-tert-butylphenoxy) cyclohexyl prop-2-ynyl sulphite
219-006-1 2312-35-8 607-151-00-7 View details
2,3,6-TBA (ISO)
2,3,6-trichlorobenzoic acid
200-026-4 50-31-7 607-152-00-2 View details
benazolin (ISO)
4-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-benzothiazol-3-ylacetic acid
223-297-0 3813-05-6 607-153-00-8 View details
ethyl N-benzoyl-N-(3,4-dichlorophenyl)-DL-alaninate
benzoylprop-ethyl (ISO)
244-845-5 22212-55-1 607-154-00-3 View details
3-(3-amino-5-(1-methylguanidino)-1-oxopentylamino-6-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-pyrimidin-1-yl)-2,3-dihydro-(6H)-pyran-2-carboxylic acid
blasticidin-s
606-640-2 2079-00-7 607-155-00-9 View details
chlorfenson (ISO)
4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate
201-270-4 80-33-1 607-156-00-4 View details
difenacoum (ISO)
3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin
259-978-4 56073-07-5 607-157-00-X View details
sodium salt of chloroacetic acid
sodium chloroacetate
223-498-3 3926-62-3 607-158-00-5 View details
chlorobenzilate (ISO)
ethyl 2,2-di(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate
ethyl 4,4'-dichlorobenzilate
208-110-2 510-15-6 607-159-00-0 View details
isobutyl 2-(4-(4-chlorophenoxy)phenoxy)propionate
clofop-isobutyl (ISO)
51337-71-4 607-160-00-6 View details
diethanolamine salt of 4-CPA
607-161-00-1 View details
dalapon
2,2-dichloropropionic acid
200-923-0 75-99-0 607-162-00-7 View details
dalapon-sodium
sodium 2,2-dichloropropionate
204-828-5 127-20-8 607-162-00-7 View details
3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
dehydracetic acid
208-293-9 520-45-6 607-163-00-2 View details
sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene)ethonolate
sodium dehydracetate
224-580-1 4418-26-2 607-164-00-8 View details
diclofop-methyl (ISO)
methyl 2-(4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy)propionate
methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate
257-141-8 51338-27-3 607-165-00-3 View details
medinoterb acetate (ISO)
6-tert-butyl-3-methyl-2,4-dinitrophenyl acetate
219-634-6 2487-01-6 607-166-00-9 View details
sodium 3-chloroacrylate
4312-97-4 607-167-00-4 View details
dipropyl 6,7-methylenedioxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylnaphthalene-1,2-dicarboxylate
propylisome
83-59-0 607-168-00-X View details
sodium fluoroacetate
200-548-2 62-74-8 607-169-00-5 View details
bis(1,2,3-trithiacyclohexyldimethylammonium) oxalate
thiocyclam-oxalate
250-859-2 31895-22-4 607-170-00-0 View details
brodifacoum (ISO)
4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin
259-980-5 56073-10-0 607-172-00-1 View details
dimethyl (3-methyl-4-(5-nitro-3-ethoxycarbonyl-2-thienyl)azo)phenylnitrilodipropionate
400-460-6 607-173-00-7 View details
reaction mass of dodecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5,1,11,2)henicosan-20-yl)propionate and tetradecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5,1,11,2)henicosan-20-yl)propionate
400-580-9 85099-50-9 607-174-00-2 View details
methyl 2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
400-650-9 39562-27-1 607-175-00-8 View details
reaction mass of α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 607-176-00-3 View details
tribenuron-methyl (ISO)
methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 607-177-00-9 View details
methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulphonyl)-o-toluate
401-340-6 83055-99-6 607-178-00-4 View details
(benzothiazol-2-ylthio)succinic acid
401-450-4 95154-01-1 607-179-00-X View details
potassium 2-hydroxycarbazole-1-carboxylate
401-630-2 96566-70-0 607-180-00-5 View details
3,5-dichloro-2,4-difluorobenzoyl fluoride
401-800-6 101513-70-6 607-181-00-0 View details
methyl 3-sulphamoyl-2-thenoate
402-050-2 607-182-00-6 View details
zinc 2-hydroxy-5-C13-18alkylbenzoate
402-280-3 607-183-00-1 View details
S-(3-trimethoxysilyl)propyl 19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-10,12-dioxo-2,9,11,13-tetraazanonadecanethioate
402-290-8 85702-90-5 607-184-00-7 View details
ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate
402-650-4 1117-37-9 607-185-00-2 View details
quinclorac (ISO)
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 607-186-00-8 View details
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) succinate
402-940-0 62782-03-0 607-187-00-3 View details
hydrogen sodium N-carboxylatoethyl-N-octadec-9-enylmaleamate
402-970-4 607-188-00-9 View details
trimethylenediaminetetraacetic acid
400-400-9 1939-36-2 607-189-00-4 View details
methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
401-890-7 77402-03-0 607-190-00-X View details
isobutyl 3,4-epoxybutyrate
401-920-9 100181-71-3 607-191-00-5 View details
disodium N-carboxymethyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)glycinate
402-360-8 92511-22-3 607-192-00-0 View details
propylene carbonate
203-572-1 108-32-7 607-194-00-1 View details
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 607-195-00-7 View details
heptanoic acid
203-838-7 111-14-8 607-196-00-2 View details
nonanoic acid
203-931-2 112-05-0 607-197-00-8 View details
propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
204-498-2 121-79-9 607-198-00-3 View details
octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
213-853-0 1034-01-1 607-199-00-9 View details
dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
214-620-6 1166-52-5 607-200-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1