Aine hindamise otsus

Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada aine ohutu kasutamisega seotud probleeme. Hindav pädev asutus võib nõuda standardsest nõutavast teabest rohkem teavet, et leida, kas aine kasutamine tekitab riski inimtervisele või keskkonnale. Hindamise tulemusel võidakse võtta reguleerivad riskijuhtimismeetmed.

 

Lihtsustage ainete hindamise menetlust
  • Ajakohastage oma registreerimistoimikut kohe, kui saate teada, et teie ainet kavatsetakse hinnata. Kolme aasta jooksul hinnatavad ained on loetletud ühenduse hindamisplaanis (CoRAP).
  • Ärge ajakohastage toimikut, kui hindav pädev asutus on alustanud 12-kuulist hindamisperioodi.
  • Kui hindamine on juba alanud, kuid toimikusse tuleb lisada uut teavet, peate hindava liikmesriigiga kõigepealt kokku leppima, kas ja kuidas saab toimikut ajakohastada.
  • Lihtsustage otsustamismenetlust sellega, et aine kõigi registreerijate nimel tehakse üksainus ajakohastus.
  • Kui otsuses nõutakse, et peate esitama täieliku uuringuaruande, esitage uuringud üksikasjalikult, et hindav pädev asutus saaks teha sõltumatu hindamise. Andmed tuleb alati esitada uuringuaruande kokkuvõtetena.
  • NB! Hindav pädev asutus algatab ajakohastatud registreerimistoimiku järelhindamise.
  • Pädev asutus hindab, kas uus teave vastab otsuses olnud nõuetele ja kas see selgitab probleeme.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)