CLP 2015

Vaadake läbi oma segude klassifitseerimine ja märgistus

Alates 1. juunist 2015 on klassifitseerimise, märgistuse ja pakendamise määrus (CLP-määrus) ainus ainete ja segude klassifitseerimist ja märgistust reguleeriv õigusakt. CLP-määrus nõuab, et enne ohtlike kemikaalide turule viimist ettevõtted klassifitseeriksid, märgistaksid ja pakendaksid need nõuetekohaselt.

Ohtlike kemikaalide klassifitseerimine ja märgistus tuginevad ÜROs kokkulepitud üldisel ühtlustatud süsteemil. Selle eesmärk on tagada kõrgetasemeline tervise- ja keskkonnakaitse, samuti ainete, segude ja toodete vaba liikumine.

CLP-määruse kohased kohustused sarnanevad ELi varasemate õigusaktide kohustustega, kuid on ka mõned tähtsad erinevused. Suur hulk tooteid, sh tarbekaubad, nt värvid või puhastusained ja tööstuslikud segud, tuleb CLP-määruse nõuete täitmiseks ümber märgistada.

Uurige CLP-nõudeid ja kohaldage neid

Segu (ümber)klassifitseerimine ja märgistamine

  • Kasutage oma tarnija ohutuskaardi teavet.
  • Vaadake ECHA klassifitseerimis- ja märgistusandmikust, kuidas teised on asjakohaseid aineid klassifitseerinud ja märgistanud.
  • Kasutage kõige ohtlikumate Euroopa Liidus turustatavate kemikaalide korral ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust.  
  • Kui ohtlikke kemikaale ümberpaigutate, ümberpakendate või reimpordite neid Euroopa Liitu ilma koostist muutmata, kasutage tarnijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet.

Põhiteave Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles 

  • Klassifitseerimis- ja märgistusandmik sisaldab ühtlustatud klassifikatsiooniga ainete tõlkeid.
  • Andmebaas ECHA-term pakub võimalust alla laadida ohu- ja hoiatuslaused Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.
  • Segude klassifikatsiooni veebilehed selgitavad üksikasjalikult segude klassifitseerimist.

Levitage teavet

Aidake meil teadvustada CLP-määruse 2015. aasta tähtaega segude jaoks, asetades oma e-posti vormile ribareklaami „CLP 2015 - tegutse kohe!" Ribareklaami saab alla laadida pildigaleriist.

Pildigalerii